Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.6.2. Вирощування поросят-сисунів та строки їх відлучення

Незалежно від прийнятої технології виробництва свинини сис­тема вирощування поросят є одним з найважливіших технологічних процесів, від результатів якого залежать кінцеві зоотехнічні та еко­номічні показники всієї галузі. Основним критерієм росту й розвит­ку поросят є їхня жива маса. Вважають, що вони добре ростуть і розвиваються, якщо при народженні жива маса однієї голови стано­вить 1,2 - 1,5 кг, у 30-денному віці — 7,5 - 9,0, 60-денному — 17,0 -

20,0 кг і більше.

Досягнення високої живої маси молодняку залежить насамперед від рівня молочності свиноматок, майстерності оператора в при­вчанні поросят до поїдання кормів та забезпечення нормальних умов утримання.

Для поросят порівняно з іншими виробничими групами свиней характерна низка біологічних особливостей організму, які необхідно знати і враховувати у практичній роботі. Так, у них високий рівень обміну речовин і енергії. За короткий період життя (до 21 - 26-го дня) їхній організм зазнає значних змін, у результаті чого вони, споживаючи у перші дні від народження лише материнське молоко, незабаром стають здатними використовувати поживні речовини різ­номанітних кормів.

Поросята швидко ростуть і розвиваються, а тому потребують над­ходження значної кількості поживних речовин. Упродовж перших

10 днів життя жива маса поросят збільшується майже в 2 - 2,5 раза, за 30 — у 6 - 8, за 60 днів — у 16 - 22 рази і більше.

Внаслідок швидкого росту поросят свиноматки вже на 20 - 30-й день лактації нездатні повною мірою забезпечити їх поживними речовинами завдяки тільки материнському молоку. Тому виникає потреба в додатковій підгодівлі спеціальними кормосумішами й різ­номанітними зеленими та соковитими кормами.

Поросята-сисуни особливо чутливі до впливу несприятливих чин­ників, які спричинюють захворювання травного каналу, легень та інших органів, що призводить до зниження резистентності та інтен­сивності росту й розвитку організму, навіть до їхньої загибелі. Тому влітку, починаючи з 8 - 10-го дня життя, поросят разом із свиномат­ками випускають на близько розташовані пасовища. Надавати про­гулянки поросятам краще вранці чи в другій половині дня тривалі­стю 20 - 30 хв, а в період відлучення доводити до 3 - 4 год на добу.

У ранньому віці поросята значно інтенсивніше використовують поживні речовини для росту організму, ніж молодняк старшого ві­ку. Так, на підтримання життя вони витрачають на 1 кг маси тіла за добу після народження 0,56 МДж, на 60-й — в 2, а на 180-й — у 4 рази менше. Організм поросят забезпечується поживними речови­нами завдяки молоку свиноматки в перші два тижні життя на 60 %, за третій — 36, за четвертий тиждень — тільки на 28 %.

Для нормального росту й розвитку поросята потребують значної кількості поживних речовин, що надходять з молоком свиноматки та за рахунок підгодівлі. Основні з них — це органічні (протеїн і амінокислоти, жири, вуглеводи й доступна енергія в них) та міне­ральні речовини, вітаміни, біологічно активні речовини, вода. По­треба у поживних речовинах залежить від віку, живої маси й строку відлучення молодняку.

Поросята, починаючи з першого дня життя, живляться винятко­во материнським молоком, яке забезпечує нормальний ріст і розви­ток організму і запобігає різним захворюванням. Проте орієнтовно з третього тижня лактації молочність у свиноматок знижується, а по­треба поросят у поживних речовинах зростає. Внаслідок цього вони відчувають їхню нестачу, що призводить до зниження інтенсивності росту та розвитку.

Відомо, що витрати на приріст у поросят 30-денного віку забез­печуються завдяки материнському молоку на 85, а підгодівлі — на 15 %. В останні 30 днів молочного періоду ці показники відповідно вже становлять 30 і 70 %, а в середньому за період вирощування — 45 і 55 %. Поросятам живою масою до 20 кг на кожний кілограм жи­вої маси необхідно 0,07 к. од., або 550 МДж обмінної енергії.

Потреба поросят у сухій речовині за живої маси до 6 кг, 6 - 12,

12 - 20 кг відповідно становить 53; 47 та 45 г на 1 кг живої маси. До складу сухої речовини корму повинні входити: повноцінний протеїн, легкоперетравні вуглеводи, мінеральні елементи, вітаміни та інші біологічно активні речовини. Для підгодівлі поросят існують кілька схем залежно від мети вирощування (ремонт чи відгодівля), кон­систенції кормів, техніки годівлі та строку відлучення.

В умовах вирощування поросят у спеціалізованих господарствах у разі відлучення в 60-денному віці поряд із концкормами викорис­товують значну кількість соковитих, зелених і грубих кормів. Тому схема передбачає поступове привчання до різноманітних кормів із різного віку (табл. 6.5).

Поросятам, починаючи з 3 - 4-го дня життя, дають воду, а з 5 - 6-го — їх підгодовують підсмаженим зерном (кукурудза, горох чи пшениця) і ацидофіліном (збиране або незбиране молоко, заквашене спеціаль­ною закваскою). Потім із зернових кормів варять каші, а з місячного віку згодовують концентровані корми в сирому вигляді.

Молоко свиноматок бідне на залізо і вже в перші дні життя у по­росят знижується вміст гемоглобіну. Для запобігання анемії їм внут- рішньом’язово вводять розчин феродекстринових препаратів, а в умовах фермерських господарств — розчин сульфату заліза — 2,5 г і сульфату міді — 1 г на 1 л перевареної води, змащуючи ним соски чи додаючи до питної води. Для забезпечення кальцієм і фосфором із 3 — 5-го дня поросятам дають крейду, кісткове борошно, деревне вугілля.

6.5. Схеми підгодівлі поросят^сисунів у разі відлучення в 60-денному віці, на одну голову

Корми, г

Вік поросят, днів

Усього за пе­ріод виро- щуван- ня, кг

5 - 10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60 (відлу­чення)


За змішаного типу

годівлі
Збиране молоко

5

150

350

650

700

700

25,7


(привчання)


Суміш концкормів

30

100

150

300

500

900

19,7


(привчання)


Трав’яне борошно

10

20

40

60

100

2,3(привчання)

Соковиті та зелені

30

50

100

200

500

8,8

корми


(привчання)


За концентратного типу годівліПовнораціонний

50

100

250

450

800

900

25,5

стартерний комбі­

(привчання)


корм
Починаючи з 12 — 15-го дня, поросятам згодовують червону морк­ву, а 320 — 22-го дня — коренеплоди, картоплю і баштанні. Кар­топлю варять, а інші корми дрібно ріжуть і згодовують у суміші з концентрованими. Корисною вітамінною підгодівлею є риб’ячий жир та зелені корми.

У підгодівлі поросят використовують також спеціальні кормові суміші, виготовлені в кормоцехах ферм та державних комбі­кормових заводах за спеціальною рецептурою. Дляпривчання поросят використовують престартери, для старшого віку — стар­тери, які збалансовані за всіма елементами живлення і врахову­ють анатомо-фізіологічні особливості їхнього травного каналу (табл. 6.6).

Техніка підготовки кормів для поросят полягає в подрібненні, очищенні від плівок (ячмінь, овес), зволоженні (1 : 1), здобренні (підсмажені зернові, нехарчовий жир, цукор тощо) та змішуванні кормової суміші.

В основу раціональної техніки годівлі поросят покладено низку технологічних прийомів, спрямованих на забезпечення їх необхід­ними елементами живлення. До них належать: розподіл поросят за сосками, привчання до певних сосків матері, кратність підсадки, строки й способи привчання до корму, кратність підгодівлі. Дотри­мання цих прийомів вирощування дає можливість одержати міцних

з високою живою масою поросят, здатних до інтенсивного росту і придатних у подальшому для використання на племінні цілі або відгодівлі.

6.6. Склад і поживність кормосумішей для поросят віком 0 - 60 днів,

% за масою

Варіанти

Компонент

Вік поросят, днів

Універ­

сальний

стартер

5 - 30

31 - 60

престартер

стартер

1

2

3

1

2

3

4

Молоко збиране висушене

20

15

20

10

5

10

8,0

Борошно:
горохове*

3

6

5

10

5,0*

вівсяне**

10**

10*


10

10


10,4*

ячмінне

40**

40*

61

45

45

72

45,8**

кукурудзяне

10

10

13

12

14,0

Дріжджі кормові

4

8

9

4

7

8

3,4

Борошно:
рибне

6

3

2

4

2

1

3,4

м’ясо-кісткове

2

2

2

2

1

1

1,7

трав’яне люцернове

1

2

2

2

3

3

2,0

Соняшниковий шрот

1

1

1

2

2

2

1,7

Вуглеводи

1

1

1

Нехарчовий жир0,6

Премікс КС-З1,0

Суміш мінеральна***

2

2

2

3

3

3

3,0

У 1 кг суміші міститься:
кормових одиниць

1,11

1,11

1,11

1,11

1,09

1,09

1,19

сирого протеїну, г

180

170

176

156

146

152

152

лізину, г

13,6

12,2

12,8

10,7

9,5

10,1

9,1

метіоніну + цистину, г

7,9

7,1

6,5

5,7

5,7

5,7

5,7

триптофану, г

2,9

2,7

3,0

2,4

2,3

2,6

2,0

кальцію, г

10,5

10,0

9,5

9,1

8,7

8,2

8,5

фосфору, г

7,5

7,3

7,1

7,0

6,5

6,3

6,7

* Борошно екструдоване.

** Борошно без плівок.

*** Склад мінеральної суміші: крейда, сіль кухонна, кісткове борошно.

Збільшення живої маси поросят у 2-місячному віці від 11 до 20 кг сприяє підвищенню приростів на 11,9 %, зниженню витрат кормів на 17,4 % та собівартості одиниці продукції на 23,5 %, зростанню рентабельності виробництва від 15,5 до 38,2 %.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+