Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3.1. Тонкорунні породи овець

У тонкорунних овець вовна складається з самого пуху і має тони­ну до 25 мкм включно (60, 64,70 і 80 якості), відзначається найви­щою вирівняністю вовнового покриву за тониною та найвищого гус­тотою й жиропітністю, має найдосконалішу штапельну будову руна, неперевершений характер звивистості штапелю, спостерігається найкраща оброслість тварин рунною вовною. Лише для тонкорун­них овець характерні типова складчастість шкіри, найвищі настри­ги немитої вовни, порівняно невисокі та середні показники живої маси, скороспілості, довжини вовни, відсотка виходу чистого волок­на. Існує 65 порід тонкорунних овець, з яких в Україні розводять чотири (найпоширеніші — дві). Виробничі напрями тонкорунного вівчарства: вовнове (австралійський меринос — найкращий у світі, аргентинський меринос, грозненська, ставропольська тощо), вовно­во-м’ясне (асканійська, алтайська, кавказька, американський рам- бульє та ін.), м’ясо-вовнове (прекос, мерино-фляйш, полварс).

Асканійська порода створена у 1925 - 1934 рр. в Асканії-Новій на основі схрещування місцевих тонкорунних овець (акліматизова­них і поліпшених німецьких електоралей, негретті та електо- раль х негретті) з американським рамбульє (рис. 7.2). У 1981 - 1992 рр. за рахунок селекції із застосуванням ввідного схрещування з авст­ралійськими мериносами створено таврійський внутрішньопород- ний тип асканійських тонкорунних овець. Області районованого розведення: Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаїв­ська, Кіровоградська, Луганська. На цю породу припадає близько 35 % загальної кількості овець в Україні. Кращі племзаводи: «Чер­воний чабан» і «Асканія-Нова» Херсонської та «Атманай» Запорізь­кої областей. Настриги чистої вовни у заводських стадах становлять

3,1 — 3,5 кг. Жива маса баранів-плідників — 115 — 125,

вівцематок — 55 — 65 кг; настриг немитої вовни відповідно 14 — 16 і 6 — 7 кг; вихід чистого волокна — 55 — 60 та 50 — 55 %; настриг чис­тої вовни — 8 — 10 і 3 — 3,5 кг; довжина вовни 10 — 11 та 9 — 10 см. Барани — рогаті, вівцематки — комолі. Жива маса ягнят, відлуче­них у 4-місячному віці, — 27 — 29 кг; молодняк у однорічному віці досягає 75 % маси дорослих тварин.


Рис. 7.2. Баран асканійської тонкорунної породи


Прекос — у перекладі з французької означає скороспілий. По­рода створена наприкінці XIX — на початку XX ст. методом селек­ційного використання овець, одержаних від схрещування мериносів типу рамбульє та англійських напівтонкорунних м’ясних лейстер- ських у Франції (мерино-прекоси) і мериносів, бордел-лейстерських та мерино-прекосів у Німеччині. Остаточно породу назвали мерино- фляйш, або прекос (рис. 7.3). У 1983 — 1995 рр. створено харківський

і закарпатський внутрішньопородні типи прекосів (для ввідного схрещування використовували австралійських мериносів, полварсів та австралійських коріделей). Області районованого розведення: Харківська, Вінницька, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Хмель­ницька, Полтавська, Тернопільська, Житомирська, Закарпатська, Волинська, Київська, Рівненська, Івано-Франківська. Прекоси ста­новлять близько 25 % загальної кількості овець в Україні. Кращі племзаводи: «Іллічовка», «Степок», «Чувиріне» Харківської області. Настриги чистої вовни у заводських стадах досягають 2,5 — 2,6 кг. Жива маса баранів-плідників — 120 — 130, вівцематок — близько 60 — 70 кг; настриг немитої вовни відповідно 10 — 12 і 5 — 5,5 кг; ви-


Рис. 7.3. Баран породи прекос


хід чистого волокна — 50 — 55 та 40 — 52 %; настриг чистої вовни — 6 — 8 і 2,5 — 2,8 кг; довжина штапелю — 9 — 10 та 8 — 9 см. Барани й вівцематки — комолі. Жива маса ягнят після відлучення в 4-місячному віці — 30 — 32 кг; молодняк у річному віці досягає 75 — 80 % живої маси дорослих тварин.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+