Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.1. Народногосподарське значення галузі

Риба та її продукти посідають істотне місце в харчуванні люди­ни. За вмістом основних поживних речовин, незамінних амінокис­лот, ненасичених жирних кислот, вітамінів та мінеральних речо­вин, а також за легкою перетравністю і засвоюваністю м’ясо риби можна віднести до дієтичного продукту. Воно містить 16 — 21 % лег­ко перетравного білка, який за біологічною цінністю не тільки не поступається білку теплокровних тварин, а й за деякими показни­ками перевершує його. Вміст жиру у найбільш поширеної прісновод­ної риби коропа становить 9 — 11 % (найменше у щуки — 0,5 — 1,0 %, найбільше у вугра — до 32 %).

У рибі міститься більше вітамінів, крім вітаміну С, ніж в овочах і фруктах. У м’ясі коропа у 2 рази більше вітаміну А (каротину), ніж у лимоні, у 3,5 раза більше вітаміну В1, у 6,5 раза — В2 і в 15 разів більше вітаміну РР.

Крім того, із відходів рибної промисловості виготовляють рибне борошно, в якому високий уміст перетравного протеїну та інших поживних і мінеральних речовин, тому його використовують як кормову добавку до раціону сільськогосподарських тварин.

У 2002 р. вилов риби та добування морепродуктів становили 289 336 т, у тому числі: у прісноводних водоймах 38 058, у ставах та інших водоймах рибницького господарства 26 024 т. З метою опти- мізації харчування людей доцільно довести споживання риби до 22 кг на душу населення. Для повного задоволення попиту насе­лення в рибних продуктах необхідно не тільки розширювати і удо­сконалювати промисел риби у світовому океані, а й раціонально ви­користовувати внутрішні водойми.

Тому склалися чотири основні форми рибництва — ставове, інду­стріальне (тепловодне), озерне і прибережно-морське, проте провід­ним з них є ставове. З 1 га площі ставу тільки завдяки природній продуктивності можна щороку отримати 2 — 3 ц високоякісної риби, тобто стільки, скільки можна отримати м’яса за нагулу великої ро­гатої худоби чи овець на природних пасовищах такої самої площі. Якщо ж застосовувати годівлю риби штучними кормами, то з 1 га площі ставу можна отримати до 10 — 20 ц риби.

Наша країна багата на прісноводні водойми, однак рибницьке господарство на них розвивається недостатньо швидкими темпами і виробництво прісної риби ще не забезпечує попиту населення. Еко­номічну ефективність ставового рибництва можна підвищити за ра­хунок використання води для зрошування полів і городів, організа­ції нагулу качок і гусей.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+