Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.4.2. Підрощування личинок коропа

Підрощування личинок коропа здійснюють у малькових і нерес­тових ставах. Для забезпечення вільного спускання води із всіх ді­лянок ставу ретельно розрівнюють його ложе. Для розвитку зоопла­нктону у стави вносять гній і компости (3 — 10 т/га), рівномірно роз­поділяють їх по сухому ложу і заорюють дисковою бороною. Свіжий гній вносять за 1 — 1,5 міс, а перегній і компост — за 7 — 10 діб до залиття ставу. За 1 — 2 доби до посадки личинок малькові стави за­повнюють водою через сміттєвловлювачі, які запобігають потрап­лянню у став ворогів личинок, а також хижаків водяних комах (клопів, жуків, їхніх личинок, метеликів тощо). Через 2 — 5 діб після заливання ставу по урізу води з розрахунку 1 — 2 т/га вносять пров’ялену рослинність, тобто тоді, коли вже стабілізувався кисне­вий режим води. Мінеральні добрива вносять з розрахунку дове­дення концентрації у воді азоту до 2 мг/л і фосфору до 0,5 мг/л. Ви­щий рівень цих елементів сприятиме сильному розвитку фітопланк­тону, який пригнічуватиме розвиток зоопланктону.

Личинок пересаджують у став через 1 — 2 доби після початку йо­го залиття і за наявності у воді дрібних форм зоопланктону 200 — 300 екз/л (оптимальна кількість 2500 екз/л), якщо їх менше, то зариблення здійснюють через 3 — 4 доби. Упродовж періоду підро­щування температура води має становити 26-28 °С і концентрація кисню — 6 — 12 мг/л, а зниження його до 4 мг/л зумовлює змен­шення приросту личинок на 40 — 50 %. Для боротьби з хижаками комах, які потрапили в став, поверхню води обробляють вищими жирними спиртами (ВЖС), використання яких у кількості 0,7 кг/га сприяє утворенню на поверхні води плівки, яка призводить до заги­белі комах, що дихають атмосферним повітрям. У заводських умо­вах личинок підрощують у лотках (розміром 4,5 х 0,7 х 0,5 м), ба­сейнах та інкубаційних апаратах.

Личинок годують 10 - 12 разів на добу з розрахунку 50 - 100 % корму від живої маси їх. За 10 — 15 діб молодь коропа досягає маси 25 - 30 мг, для одержання молоді більшої маси термін дорощування подовжують, але довше від 25 діб тримати її у малькових ставах не бажано, тому молодь треба пересаджувати у вирощувальні стави.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+