Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.5.1.Отримання меду

Мед бджоли виробляють унаслідок переробки ними зібраного нектару або паді. За своїм складом мед містить близько 300 різних речовин і мінеральних елементів. У складі меду переважають цук­ри — глюкоза (близько 35 %) і фруктоза (40 %), інші вуглеводи (мальтоза, трегалоза, рафіноза тощо) трапляються в меншій кілько­сті. Мед містить ферменти (амілазу, каталазу, інвертазу), вітаміни (А, В1, В2, В3, В5, Вб, Н, С, Е та ін. Він має лікувальні властивості, притаманні рослинам, з яких бджоли збирають нектар, а тому його використовують для лікування різних хвороб, а також виготовлення кондитерських виробів та напоїв.

Технологію виробництва меду можна умовно розподілити на два етапи: створення умов інтенсивного розвитку бджолиних сімей до медозбору, забезпечення їх ефективної роботи під час заготівлі та переробки нектару і використання високої продуктивності робочих бджіл; застосування способів і прийомів, які сприяють отриманню якісної продукції. На першому етапі створюють умови розвитку бджолиних сімей, які полягають у здійсненні комплексу робіт від виставлення сімей до завершення медозбору (поповнення кормових запасів, своєчасне розширення гнізд, перевезення бджіл до масивів ентомофільних рослин тощо).

Мед відкачують у зрілому стані, тобто після запечатування бджолами понад 1/3 комірок на кормових стільниках. Спочатку го­тують обладнання та інвентар для відбору та розпечатування стіль­ників, відкачування й проціджування меду, а також тари для його зберігання (рис. 12.3).

Рис. 12.3. Технологічне обладнання для відкачування меду:

а — установка для розпечатування стільників; б — медогонка; в — лінія для

фасування меду


Відбираючи рамки, бджіл струшують, а стільники з кормом переносять до приміщення, де розпечатують комірки. Підготовлені стільники ставлять у медогонку, відкачують мед, а рамки поверта­ють у гнізда сімей. Мед зливають у тару (бідони, бочки тощо), про­ціджують крізь сита, відстоюють кілька днів, фасують і зберігають за температури 5 - 10 °С.

За державним стандартом (ГОСТ 19792-87) мед повинен мати, відповідно до виду рослин, з якого бджоли збирали нектар, аромат і смак, не містити механічних домішок і ознак бродіння, масову част­ку, %: води — не більше ніж 21, редукуючих цукрів — 82, сахаро­зи — 6; діастазне число — 7 од. Готе. Оксиметилфорфурол в 1 г меду має становити не більш як 25 мг (для акацієвого меду: редукуючі цукри — 76; сахароза — 6; діастазне число — 5).

В окремих господарствах одержують стільниковий (секційний) мед. При цьому застосовують секційні рамочки різних розмірів і конфігурації, які оснащують вощиною та закріплюють у стандарт­ній або укороченій (магазинній) рамці. На час медозбору такі рамки ставлять у магазини, а після заповнення стільників медом та запе­чатування комірок їх відбирають.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+