Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.7. Планування та облік у бджільництві

Розробка заходів розвитку бджільництва та складання бізнес- планів ґрунтуються на обліку медоносних ресурсів місцевості, розра­хунку потреб бджолиних сімей для запилення ентомофільних рос­лин, матеріально-технічної бази галузі, стану і чисельності сімей.

Плани розвитку бджільництва поділяють на коротко- (один, п’ять років) та довгострокові (10 років і більше). На підставі цих планів підприємство складає виробничо-фінансовий план, де відоб­ражує такі показники: продаж меду; затрати праці на виробництво продукції; рух бджолиних сімей; виробництво продукції; собі­вартість продукції; кількість пасічників і оплата праці; розрахунок прибутку; нормативи (потреба) власних обігових коштів, джерела покриття їх.

Під час планування виробництва продукції враховують продук­тивність пасіки в середньому за три сприятливих роки з останніх п’яти, перспективи поліпшення кормової бази та використання її за рахунок кочівель.

У бджільництві ведуть як виробничо-контрольний, так і бухгал­терський облік. Основним документом виробничо-контрольного об­ліку є пасічний журнал, у якому на кожну бджолину сім’ю заведено картку, де вказують номер сім’ї, породну приналежність, вік матки, зимостійкість і продуктивність сім’ї за попередній сезон, стан сім’ї під час оглядів (сила, кількість корму і розплоду, кількість вилуче­них або підставлених у гніздо стільників тощо). Крім того, на пасіці оформляють акти весняної та осінньої ревізій, складають восковий баланс.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+