Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.6. Годівля кролів

Корми — основна стаття витрат у кролівництві. За шедового утримання корми у собівартості продукції становлять 30 — 40 %, а в разі інтенсивного промислового розведення — зростають до 75 % у зв’язку зі зниженням витрат на обслуговування, амортизацію клі­ток тощо. Отже, організація раціональної годівлі кролів за промис­ловими методами ведення галузі набуває дедалі більшого поши­рення.

Нормують годівлю кролів залежно від живої маси, віку, фізіоло­гічного стану. Слід зазначити, що потреба кролів у енергії, пожив­них і біологічно-активних речовинах не достатньо вивчена, особливо за інтенсивного розведення їх у закритих приміщеннях і сухого ти­пу годівлі. Практично у промисловому кролівництві тварини отри­мують удосталь збалансований раціон. Деякі обмеження слід засто­совувати для дорослих племінних тварин, схильних до ожиріння.

Кріль — тварина рослиноїдна з однокамерним шлунком (об’єм 150 — 200 мл) і кишковим типом травлення. Завдяки певним фізіо­логічним особливостям травлення кролі добре перетравлюють не тільки зернові корми, а й вегетативну масу рослин у свіжому, вису­шеному і силосованому вигляді та гілковий корм. Добрим кормом для них є коренеплоди, картопля, гарбузи, кабачки, кормова капус­та тощо. У невеликій кількості (5 — 10 г) до раціону включають кор­ми тваринного походження — молоко, рибне борошно та ін. До раці­онів кролиць і молодняку після відлучення вводять вітамінні і мі­неральні добавки, а також згодовують молоко.

У кролівництві залежно від умісту концентратів у структурі ра­ціону використовують кілька типів годівлі: малоконцентратний (20 — 30 % концентрованих кормів), напівконцентратний (45 — 55 %), концентратний (70 — 80 % із умістом 20 — 30 % трав’яного чи сінного борошна).

На окремих фермах та в індивідуальних господарствах викорис­товують два основних способи годівлі кролів — комбінований і су­хий. У разі використання комбінованого способу готують вологі мі­шанки із концентратів, білково-вітамінних добавок і коренебульбо­плодів. Картоплю використовують вареною. Вологу мішанку згодо­вують один раз на день, сіно аботраву — два рази. За сухого способу переважно використовують гранульовані, повнораціонні комбікор­ми, що надає змогу балансувати раціони за необхідними елемента­ми живлення тварин різного віку, господарського призначення і фізіологічного стану.

Годують кролів у визначені години: дорослих — 2 — 3 рази, мо­лодняк — 4 — 6 разів і напувають тричі на добу. Зерно кукурудзи, ячменю і бобових культур подрібнюють, макуху, шрот і висівки ви­користовують у суміші з вареною картоплею або розсипним комбі­кормом, траву пров’ялюють. До нових кормів кролів привчають по­ступово впродовж 5 — 7 днів. Кухонну сіль улітку дають переважно з водою, а взимку — у суміші концентратів. За сучасних умов інтен­сивного виробництва кролятини основним кормом є повнораціон- ний, гранульований комбікорм. Для молодняку і лактуючих кро­лиць бункерні самогодівниці наповнюють гранулами один раз за

2 — 5 днів, а для інших груп і ремонтного молодняку — щодня, що дає можливість підтримувати їх заводську вгодованість. Сіно і траву дають у разі потреби.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+