Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.5. Зобов’язання учасників господарських товариств

Існуючі права без зобов’язань завжди призводять до сумних наслідків, особливо в підприємництві. В господарських товариствах, які є прикладом спільного володіння (поки що господарські това­риства являють собою відповідно до законодавчої бази України колективну власність), компетенція і відповідальність мають над­звичайно важливе значення. Тому крім прав учасники товариств мають певні зобов’язання. Зобов’язання мають подібні риси, харак­терні майже для усіх країн, особливо європейських. Як правило, учасники товариств зобов’язані:

а) дотримуватися установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства;

б) виконувати свої зобов’язання перед товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю, а також робити внески (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;

в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

г) нести інші зобов’язання, якщо це передбачено законодавчою базою країни перебування та установчими документами самого то­вариства.

Щодо організаційно-правової бази в Україні, то слід зазначити, що деякі обов’язки учасників товариств (особливо щодо дотриман­ня установчих та внутрішньокорпоративних документів, нерозголо- шення таємниці та ін.) мають дещо декларативний характер, оскільки практично ніде не визначено санкції за їх невиконання. Іноді такі санкції вписуються в установчі документи, але вони можуть діяти тільки за умови їх відповідності чинному законодавству. Більш чітко прописані лише санкції щодо майнової участі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+