Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Система заходів по захисту рису від шкідників

Як і на інших культурах, основну роль в захисті рису від шкідників повинні виконувати організаційно-господарські та агротехнічні заходи, з допомогою яких можливо успішно запобігати масовому їх розмноженню. Тим важливіше їх значення в зв’язку із забороною використання пестицидів в зоні рисосіяння на півдні України, яка співпадає із зоною масового відпочинку населення.

На нижче наведеній схемі показана пристосованість шкідників до фаз вегетації рису. Вона не може бути використана при організації заходів по боротьбі зі шкідниками цієї культури.

Перш за все на рисових системах необхідно періодично проводити обстеження і облік шкідників і ентомофагів. Результати обстеження є основою для складання прогнозу і плану заходів по захисту культур. Виведення рисового поля під суходільні культури з посівом люцерни різко змінює умови середовища, в якому розмноження гігро- і гідрофільних шкідників стає неможливим.

Строки шкодочиності головніших шкідників рису на півдні УкраїниПри масовому заселенні чеків нематодами, рачками, прибережною мухою, рисовим комариком, рисовим мінером після рису доцільно вирощувати суходольну культуру. І навпаки, при високій щільності на суходольній культурі дротяників, личинок пластинчатовусих та інших ґрунтових шкідників, на полі слід висівати рис.

Особлива увага повинна приділятися ретельному вирівнюванню поверхні землі перед посівом (допустиме відхилення 3-5см) для необхідного регулювання рівня води в період сходів і вегетації рису, для зменшення шкодочиності найбільш поширених шкідників.

При перевищенні чисельності шкідників рівня економічного порогу шкодочинності рекомендується вирощувати рис при скороченому періоді затоплення. Скидання води на 2-3 дні і підсушування чеків стримує розмноження болотних шкідників, більша частина їх популяцій гине. Затримання затоплення чеків водою може привести до заселення їх вовчком звичайним, хлібними блішками та іншими шкідниками. При чисельності рисового комарика і мінерів вище ЕПШ на добре вирівняних чеках знижують рівень води до 5-7см, а при масовому розмноженні попелиць - короткочасно підвищують, створюють проточність води, уникають застійності і пере затоплення.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+