Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ШКІДНИКИ ЗЕРНОВИХ ЗЛАКІВ

Пшениця, жито, ячмінь, овес та інші хлібні злаки - найбільш давні культури, і живитись ними давно пристосувалось багато шкідливих комах, які перейшли з диких злакових рослин, або завезені з інших регіонів. На пшениці та кукурудзі нараховується по 128, на ячмені - 73, на житі - 70, на вівсі - 42, на рисі - 41, на просі - 24 види шкідливих комах.

Злаковим культурам комахи шкодять у всіх зонах вирощування. Але у степовій зоні і зокрема у південній її частині втрати найбільш великі. Крім багатоїдних комах, розглянутих у попередньому випуску “Зональної ентомології”, пшениці, ячменю та деяким іншим злакам шкодять такі спеціалізовані види, як черепашки, хлібна жужелиця, хлібні жуки, п’явиця, чорна пшенична та гессенська мухи, стеблові пильщики, стеблові блохи, злакові попелиці, пшеничний трипс, цикади. Тепло південного степу України сприяє прискоренню розмноження багатьох комах, а недостатня кількість тут літніх опадів збільшує шкідливість черепашок, попелиць, цикад.

Просу найчастіше шкодять просяний комарик, п’явиця та інші шкідники злакових.

Кукурудза завезена до нашої країни, тому для неї практично нема спеціалізованих шкідників. Найбільше значення на півдні України для неї мають багатоїдні комахи: стебловий метелик, особливо у вологі роки, бавовникова совка, підгризаючі совки, лучний метелик та інші.

Спеціалізованими шкідниками поливного рису є рисовий комарик, прибережна мушка, рисовий мінер, естерія та щитневий рачок.

У злакових пошкоджуються усі органи: висіяне зерно (дротяники, несправжні дротяники, озима совка), коренева система (личинки, чернишів, коваликів, хлібних жуків, коренева попелиця, нематоди), листя (італійський прус, личинки хлібної жужелиці, полосата хлібна блоха, п’явиця, черепашка, попелиці, цикади), стебла (личинки стеблових хлібних пильщиків, стеблового метелика, стеблової хлібної блохи, черепашки, гессенської, чорної пшеничної та шведської мух), колосся, волоть, качан кукурудзи (хлібні жуки, просяна жужелиця, личинки шведської мухи, просяного комарика, черепашок, стеблового метелика, бавовняної совки), зерно (хлібні жуки, черепашки, трипси).

Боротьба з шкідниками - необхідна умова збереження урожаю хлібних злаків та покращення якості зерна.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

ШКІДНИКИ ЗЕРНОВИХ ЗЛАКІВ