Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3.7. Поділ кормових рослин за тривалістю життя

За тривалістю життя розрізняють кормові культури одно-, дво-, малорічні (до 4 років), середньої тривалості життя — середньорічні (до 5 — 7 років) і довгорічні (понад 7 років). Прийомами агротехніки можна значною мірою подовжити період використання багаторіч­них трав за роками.

Трави лучного і польового травосіяння поділяють на одно- і бага­торічні, або на моно- й полікарпічні. Перші плодоносять протягом року і відмирають, а другі — кілька років. Довголіття трав пов’язано з біологічною особливістю їх щороку формувати нові стеб­ла вегетативним способом і нову кореневу систему.

До дворічних кормових рослин належать коренеплоди (кормовий буряк, бруква, турнепс, ріпа, морква), буркун білий і жовтий (є і од­норічні форми білого буркуну), кормова капуста (стеблоплідна рос­лина), мишачий горошок, конюшина гірська та ін. Трав’янисті дво­річні культури формують максимальний урожай на другий рік ве­гетації.

Малорічні — це культури, які вегетують протягом 3 — 4 років, а максимальні врожаї дають на першому — другому роках користу­вання (конюшина лучна, рожева, райграсбагатоукісний). Рослини досить високопродуктивні, добре реагують на умови зволоження і живлення.

Трави середнього довголіття (люцерна синьогібридна, лядвенець рогатий і болотний, конюшина східна і перемінна, грястиця збірна, пирій безкореневищний) максимальні врожаї формують на друго­му — четвертому роках користування. Починаючи з 4-го року, рід­ше — з 5 — 6-го врожайність їх різко зменшується, що обмежує пері­од їх продуктивного використання.

Довгорічні — це здебільшого лучні трави, серед яких є дуже про­дуктивні навіть на 8 — 10-му році життя (стоколос безостий і пря­мий, райграс високий, пирій повзучий, житняк, конюшина біла, во- лосянець гігантський і ситниковий, китник (лисохвіст) лучний, ка­наркова трава тростинна, костриця лучна і тростинна, тонконіг звичайний, лучний і болотний та ін., мітлиця біла, звичайна, гі­гантська і собача, костриця борозенчаста і овеча, ковила та ін.). Ма­ксимальний врожай формують, починаючи з 3-го року життя.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+