Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1. Біологічні та екологічні особливості кормових рослин

Біологія (від грец. bios — життя, logos — наука) — наука, що ви­вчає життєві процеси рослинних і тваринних організмів у їх сукуп­ності. Екологія (від грец. oicos — дім) — наука про особливості будо­ви і росту рослин залежно від місця вирощування.