Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. Біологічні та екологічні особливості кормових рослин

Біологія (від грец. bios — життя, logos — наука) — наука, що ви­вчає життєві процеси рослинних і тваринних організмів у їх сукуп­ності. Екологія (від грец. oicos — дім) — наука про особливості будо­ви і росту рослин залежно від місця вирощування.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

1. Біологічні та екологічні особливості кормових рослин