Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.3.3. Оцінка продуктивності кормових культур і одиниці площі у кормовиробництві

Вивчення динаміки формування урожаю різних за тривалістю вегетаційного періоду кормових культур дало змогу дійти висновку, що в інтенсивному кормовиробництві, як і в будь-якому виробничо­му (промисловому) процесі, дуже важливо мати максимальну кіль­кість продукції за одиницю часу або скоротити час для одержання цієї кількості її. Отже, в інтенсивному кормовиробництві потрібно враховувати не тільки кількість вирощеної продукції взагалі, а й час, протягом якого її виростили. При цьому також треба брати до уваги темп формування врожаю.

Автор пропонує виражати цей показник виходом сухої речовини (кормових одиниць) і протеїну у середньому з 1 га за декаду вегета­ції культури. В Інституті кормів (А.О. Бабич, Г.П. Квітко, 1985) вважають за доцільне показувати темп формування врожаю за до­бу, що дасть змогу порівняти його з чистою продуктивністю фотоси­нтезу, тобто порівняти добовий темп наростання маси на 1 м2 площі листків з таким самим показником на 1 м2 площі посіву.

На практиці час, за який одержано врожай, поки що врахову­ють недостатньо або не враховують зовсім. У зв’язку з цим абсо­лютно безпідставно (навіть у наукових працях) порівнюють між собою, скажімо, продуктивність ранніх ярих кормосумішей і куку­рудзи, яку збирають у фазі молочно-воскової стиглості. На основі такого суб’єктивного підходу зменшували площі посіву так званих малопродуктивних однорічних трав і збільшували посіви, зокрема, кукурудзи на силос. Вона може бути більш урожайною на 100 — 150 ц/га, або на 30 — 40 %, проте має в 2 — 2,5 раза більший період вегетації. Як видно з табл. 12, навіть при низьких урожаях вико- вівсяної суміші (46 ц корм. од. з 1 га) у середньому за декаду веге­тації формується врожай 9,2 ц корм.од./га і вихід протеїну стано­вить 132 кг/га. Високі показники мають і по озимих проміжних посівах при врахуванні наростання маси протягом тільки весняно­го періоду.

Кукурудза у фазі молочно-воскової стиглості при виході 78 ц корм. од. і 806 кг протеїну з 1 га забезпечила за декаду відповідно 8,67 ц/га і 78,7 кг/га, травосуміш люцерни з конюшиною і костри­цею — 5,43 і 97,8, незважаючи на те, що вихід протеїну за 2,5 укоса становив 1370 кг/га, кормових одиниць — майже так само, як і ку­курудзи молочно-воскової стиглості. Основна причина низької про­дуктивності травосуміші за декаду — тривалий період її вегетації — 140 днів.

Таблиця 12. Ефективність використання періоду вегетації кормовими культурами в середньому за декаду (за даними автора)

Культура

Період вегета­ції, дні

Вихід

За декаду вегетації

корм

од.,

ц/га

проте­

їну,

кг/га

корм

од.,

ц/га

проте­

їну,

кг/га

По Уманському району*

Коренеплоди, включаючи


цукрові буряки на корм

135

55

297

4,07

22,0

Кукурудза


на силос

90

52

258

5,77

28,6

на зелений корм

55

32

260

5,82

47,2

на зерно

110

55

434

5,00

39,5

Багаторічні трави (один укіс)


на зелений корм

50

27

393

5,40

78,5

на сіно

70

17

272

2,43

38,8

Однорічні трави на зелений

50

28

356

5,60

71,1

корм


Ячмінь на зерно

75

25

257

3,30

34,2

Зернобобові

75

22

390

2,93

52,0


Дослідне

поле**
Кукурудза


молочно-воскової стиглості

90

78

706

8,67

78,7

на зелений корм

60

57

590

9,50

98,2

Люцерна + конюшина +


+ костриця

140

76

1370

5,43

97,8

Вика + овес

50

46

660

9,20

132,0

Кукурудза + суданська трава

85

72

600

8,45

89,0

Те саме на післяукісному


посіві після ярих

55

43

354

7,82

64,5

Кукурудза на післяукісному


посіві після ярих

50

27

324

5,40

64,8

Післяжнивні посіви бобово-


злакових сумішей

50

18

220

3,60

44,0

Озимі проміжні (навесні)

40

42

560

10,50

140,0

Озимі проміжні + післяукіс-


на кукурудза (весна + літо)

95

85

914

8,95

96,2

Виковівсяна суміш +


+ післяукісна кукурудза

100

73

984

730

98,4

* Дані зведеного річного звіту господарств Уманського району.

** Експериментальні дані, одержані на дослідному полі Уманського державного аграрного університету.


Показники кукурудзи на зелений корм вищі, ніж кукурудзи мо­лочно-воскової стиглості. Велике загущення посівів (200 — 300 тис. шт. рослин на 1 га) кукурудзи на зелений корм забезпечує інтенсивне наростання зеленої маси за одиницю часу. При одержанні на висо­ких фонах ранніх ярих кормосумішей по 450 — 500, а кукурудзи на зелений корм по 500 — 600 ц/га ці відмінності порівняно з кукуру­дзою молочно-воскової стиглості та іншими культурами з тривалим періодом вегетації будуть ще більшими.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+