Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.8.2. Силосно-сінажний конвеєр

Силос і сінаж — це два види силосу, при виготовленні яких вико­ристовують різні способи консервації сировини. Є відмінності і в культурах, з яких їх виготовляють. Для силосу можна використовува­ти кормові трав’яні і грубостеблові культури, що містять мінімально необхідну кількість цукру. Для сінажу цього враховувати не треба. За способом закладання і типами місткостей, в які їх закладають, вони схожі. Заготівля цих кормів відбувається в одному потоці, чергуючись відповідно за видом сировини. Наприклад, із озимих жита і пшениці, ранніх ярих кормосумішей спочатку заготовляють силос, а в більш пізні фази — сінаж, потім заготовляють сінаж з бобових трав, після них — ранній силос із гороху молочно-воскової стиглості, кукурудзя­ний силос, зерно-стрижневу масу кукурудзи та ін.

Переваги конвеєрної заготівлі силосу і сінажу порівняно із звичайною — сезонною. Силосно-сінажний конвеєр, порівняно

із звичайною — сезонною заготівлею силосу й сінажу з 2 — 3 культур має певні переваги: 1) досягають більшої економії матеріальних за­собів, оскільки для заготівлі силосу конвеєрним способом потрібно в

2 - 3 рази менше техніки — комбайнів, косарок, подрібнювачів, транспортних засобів і людей.

Порядок складання. При організації системи силосно-сінаж­ного конвеєра, насамперед встановлюють фази, а потім строки зби­рання кормових культур (табл. 24). Після складають схему конвеє­ра. За даними про загальний обсяг заготівлі силосу й сінажу з окремих компонентів конвеєра визначають площі посіву силосних і сінажних культур. Орієнтовну схему силосно-сінажного конвеєра із зазначенням строків збирання, маси кормів, які заготовляють, і площ посіву кормових культур подано в табл. 25.

Таблиця 24. Оптимальні строки збирання кормових культур у силосно-сінажному конвеєрі

Культура, суміш

Фаза збирання

Кукурудза і її суміші з бобами, соєю, буркуном та ін.*

Жито, пшениця і суміші їх з ріпа­ком і викою Соняшник*

Суданська трава**

Сорго

Овес

Горохові суміші

Виковівсяні суміші Горох кормовий Люпин кормовий Кормові боби

Багаторічні злакові трави Багаторічні бобові трави Земляна груша (надземна маса)* Гичка*

Картоплиння (зелене)*

Молочно-воскова і воскова стиглість зерна Колосіння злаків

Повне цвітіння, молочна стиглість

Викидання волоті

Воскова стиглість зерна

Початок молочної стиглості, молочна

стиглість

Молочно-воскова стиглість бобів у 1 — 2 нижніх ярусах (до вилягання суміші) Цвітіння — утворення бобиків вики Молочно-воскова стиглість Блискучі бобики, побуріння нижніх бобів Молочно-воскова стиглість зерна в нижніх ярусах

Початок викидання суцвіття Бутонізація, цвітіння До настання постійних заморозків У період збирання буряків За 5 — 10 днів до збирання бульб


*Тільки на силос. **Тільки на сінаж.


На відміну від зеленого силосно-сінажний конвеєр не обов’язково повинен передбачати безперервний технологічний процес. Між за­готівлею окремих культур і кормосумішей можуть бути перерви.

Силосні й сінажні культури розміщують здебільшого в кормо- польових і польових сівозмінах, тоді як культури зеленого конвеє­ра — переважно у спеціалізованих сівозмінах.

Таблиця 25. Схема силосно-сінажного конвеєра у господарстві з площею орних земель 4 - 5 тис.га і розвиненим тваринництвом у південній частині Лісостепу України

Культура, суміш

Уро­

жай­

ність,

ц/га

Орієнтовні строки зби­рання

Обсяг виробни­цтва, т

Пло­ща посі­ву, га

Багаторічні бобові трави *

120

10.06 - 20.06

600

50

Озиме жито + ріпак, пшениця

200

10.05 - 30.05

800

40

Ярі бобово-злакові суміші

200

10.06 - 30.06

600

30

Кормовий горох

250

10.07 - 20.07

500

20

Багаторічні трави (другий укіс)*

80

15.07 - 25.07

400

50

Кукурудза (ранньостиглий гібрид у суміші з бобами)

400

10.08 - 15.08

2280

57

Багаторічні трави (третій укіс)*

60

10.08 - 20.08

400

66

Середньоранній гібрид із соєю і буркуном

450

15.08 - 25.08

3000

67

Середньостиглий гібрид із соєю і буркуном

500

25.08 - 30.08

2250

45

Качани з обгортками воскової стиг­лості (зернострижнева маса)

140

25.08 - 05.09

1160

83

Качани повної стиглості (зерно во­логе і зернострижнева маса)

100

05.09 - 10.09

670

67

Післяукісні посіви кукурудзи (ранні гібриди)

180

05.09 - 10.09

540

30

Гичка **

100

10.09 - 20.10

2500

250

Гарбузи (для комбісилосу)

300

05.09 - 10.09

300

10

*Тільки на сінаж. ** Тільки на силос.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+