Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.1.3. Переведення тварин на пасовища

Поділ стада на гурти. Якщо в господарстві 1000 — 1200 голів, стадо ділять на гурти. Раніше оптимальним вважали гурт зі 100 — 1б0 дійних корів. Вчені Інституту землеробства УААН M^. Куксін, А.В. Боговін, І. А. Паламарчук на прикладі організації випасання худоби на пасовищі держгоспу «Бортничі» Бориспільського району Київської області встановили реальну можливість ділити велике стадо на гурти по 300 — 400 і навіть б00 голів. Нині в Україні дійних корів випасають переважно великими гуртами — 2б0 — б00 голів.

Обладнання пасовищ. На культурному пасовищі має бути ого­рожа. Загони краще розміщувати довшим боком до скотопрогону. Вони повинні мати двоє воріт, щоб запобігти зайвим прогонам тва­рин по спасеному травостою. Meжі між загонами на зрошуваному пасовищі повинні легко зніматися або їх позначають пікетами. На пасовищі, віддаленому від ферм, обладнують доїльний центр та ін­ші необхідні приміщення.

На пасовищах проводять культуртехнічні роботи, ремонтують автопоїлки, резервуари, корита, роблять підходи до них, ремонту­ють навіси, сараї і всі приміщення доїльного центру,дезінфікують їх, білять, територію очищають від гною, сміття, упорядковують до­роги. Проводять дезінфекцію приміщень і ділянок, де спостерігався падіж тварин від захворювань.Випасання на них може бути дозво­лене лише після зміни травостою (перезалуження або насівання), після щеплення тварин і проведення інших ветеринарно-профілак­тичних заходів.

Важливим засобом захисту стада від гельмінтів є додержання пасовищезміни. Слід також запобігати заболоченості площі, обме­жовувати заболочені ділянки. Ці заходи слід підкріплювати вете­ринарною профілактикою — дегельмінтизацією стада. Треба пері­одично проводити вапнування пасовища, вносити фосфатшлак, вапно, дефекат.

Підготовка тварин до випасання. Перехід на пасовищний режим від стійлового утримання тварин — найвідповідальніший період для зоотехніка, бригадира і всіх працівників ферми. Здійс­нювати його треба поступово. Приблизно за тиждень-два тваринам збільшують норми соковитих кормів, особливо коренеплодів, а за

1 — 2 дні до вигону на пасовище — грубих (сіна, солом’яної січки). У перший день, щоб запобігти захворюванню на тимпанію і трав’яну тетанію (оскільки трава дуже соковита, в ній мало сухої речовини — не більше 14 %), тварин випасають лише протягом 1 — 2 год, на дру­гий день — 2 — 3 і тільки через 8 — 10 днів — 8 — 10 год. Після цього тварин утримують на пасовищі більшу частину доби. Додатково їм дають грубі корми — сіно або солом’яну січку чи прив’ялену траву на ніч.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+