Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.1.6. Пасовищний конвеєр

Пасовища мають забезпечувати повну потребу тварин у зеле­ному кормі. Проте трава протягом вегетаційного періоду по циклах спасування відростає неоднаково. Для того щоб зелений корм над­ходив рівномірно, рекомендується поєднувати злакові, бобово- злакові та бобові травостої, регулярно проводити зрошення й азот­не підживлення, а також використовувати посіви однорічних кор­мових культур, отаву сіножатей, гарбузи, кабачки, післяукісні ко­ренеплоди та інші джерела кормів, зокрема побічну продукцію ро­слинництва (подрібнені стебла кукурудзи на зерно, частково буря­чиння). У ранньовесняний і пізньоосінній періоди тварин можна забезпечити зеленою масою з посівів озимих проміжних і післяжнивних культур.

Для того щоб скласти пасовищний конвеєр, слід насамперед пра­вильно визначити потребу поголів’я худоби, свиней і птиці в зелено­му кормі, площу пасовищ (загальну або по циклах), а також площу додаткових посівів однорічних кормових культур і багаторічних трав у кормовій сівозміні. Потребу в кормі визначають за видами пого­лів’я, наприклад, на 100 голів (табл. 41) або на все стадо (табл. 42).

Досить цінна розробка цього питання — збільшення пасовищно­го періоду за рахунок додаткового використання посівів однорічних трав, озимих проміжних, післяукісних і післяжнивних посівів про­ведена останнім часом в Інституті землеробства УААН (А.В. Бого- він, В.Г. Кургак). При цьому враховують, які саме площі посівів од­норічних культур потрібні для використання на випас з тим, щоб ці посіви мали підвищену густоту і меншу висоту травостою. Це сприя­тиме кращому їх спасуванню. Автором установлено також, що тва­рини краще поїдають рослини на достатньому (не надмірному!) азотному фоні.

Таблиця 41. Орієнтовна схема пасовищного конвеєра і розрахунок необхідної площі на 100 корів *

*Рабочая тетрадь агронома по кормопроизводству. — К.: Урожай, 1987.


Таблиця 42. Пасовищний конвеєр на 4 тис. голів ремонтного молодняку на зрошуваних культурних пасовищах*

* Рабочая тетрадь агронома по кормопроизводству. — К.: Урожай, 1987.Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+