Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.1.3. Технологія вирощування

Удобрення. Капустяні культури подібно до злакових дуже добре реагують на удобрення. Врожайність їх під впливом високих норм азоту на фоні достатнього внесення фосфору і калію підвищується в

2 - 3 рази (табл. 72). При удобренні капустяних слід ураховувати вміст поживних речовин у ґрунті, у зв’язку з чим кількість внесених добрив може бути різною (табл. 73).

Таблиця 72. Вплив добрив на врожайність зеленої маси ріпаку, ц/га (попередник — кукурудза на силос, Уманський ДАУ) (за А.В. Коротеєвим)


Норма висіву і спосіб сівби. Ріпак, свиріпу озиму, редьку олійну, гірчицю білу, перко, тифон висівають звичайним рядковим способом із міжряддями 15 см. Норми висіву 2 - 3 млн схожого на­сіння на 1 га, у Степу — 2 - 2,5, на Поліссі і в Лісостепу 2,5 - 3 млн. На більш густих озимих посівах погіршуються зимостійкість їх, ярих — якість корму, особливо редьки олійної.

Строки сівби. Урожайність озимих і ярих капустяних залежить від строку сівби. Оптимальні строки сівби озимого ріпаку — перша- друга декади серпня, озиму свиріпу і перко можна висівати і пізні­ше, проте врожайність їх вища, якщо висівати їх наприкінці серпня. Для доброї перезимівлі озимі капустяні повинні мати 6 - 8 листків у прикореневій розетці, а це можливо за тривалої осінньої вегетації — 50 - 60 днів. Небажані і надто ранні строки (наприкінці липня), оскільки це призводить до переростання рослин, погіршення пере­зимівлі.

Таблиця 73. Орієнтовні норми добрив для одержання запланованих урожаїв хрестоцвітих культур у системі кормового конвеєра


Насіння капустяних загортають на глибину 2 — 3 см. У зв’язку з цим важливим прийомом поліпшення польової схожості їх є післяпосівне, а в разі потреби — і допосівне коткування ґрунту. Це забезпечує рівно­мірне, неглибоке загортання насіння і появу дружних сходів.

Сорти. Немає потреби рекомендувати добір сортів капустяних, як і, зрештою, інших культур. Ці дані є в обласних каталогах райо­нованих сортів Можна використовувати також дані найближчих сортодільниць. Так, у виробництві поширені сорти озимого ріпаку Гарант, Глорія, Квінта, Тисменицький, Іванна; капусти кормової — Мозкова зелена, Вологодська, Мозкова зелена північна, Вега; ріпа­ку ярого — Золотоніський, Кубанський, Ковалевський, Шпат. Ефек­тивними у наших дослідах виявилися японський сорт ярого ріпаку Абакум Хат та ін.; редьки олійної — Райдуга, Тамбовчанка та ін.

Є сорти (біотипи, екотипи) або групи сортів і гібридів з певними біологічними й екологічними особливостями, наприклад ранні, сере­дньоранні, середньо- і пізньостиглі. Одна група сортів добре реагує на ранні, інша — на більш пізні строки сівби тощо. Все це слід врахо­вувати при розробці сортової технології вирощування культури.

Комплексна механізація вирощування. Для вирощування капустяних потрібні ті самі причіпні знаряддя — комбіновані агре­гати; лущильники, плуги, зчіпки борін, культиватори, плануваль­ники або шлейф-борони, що й при вирощуванні однорічних трав (див. технології вирощування цих культур). Для звичайної рядкової сівби використовують зернові, зернотукові або спеціальні сівалки, в тому числі імпортні марки. Добрива вносять перед сівбою машина­ми ИРМГ-4, РМГ-4, МВУ-8Б, ІРМГ-4Б та ін.

Для міжрядного обробітку широкорядних посівів кормової капус­ти застосовують культиватори УСМК-5,4, КОН-2,8 та ін. Озимі (рі­пак, перко, свиріпу) вирощують так само, як і зернові.

У післяукісних і післяжнивних посівах застосовують поверхне­вий обробіток з одночасною сівбою або сівалки-культиватори для сівби по стерні з одночасним внесенням добрив (СЗС-12, СЗС-6 або СЗС-2.1Л та ін.). Збирають капустяні самохідними косарками і кор- мозбиральними комбайнами (КСГ-Ф-70, КПКУ-75, КСК-10ОА1, КИР-185Б, КИР-1,5М та ін.).

Витрати сукупної енергії при вирощуванні хрестоцвітих значно нижчі, ніж при вирощуванні зернових, зернофуражних і особливо технічних культур. Наприклад, для одержання 60 ц/га зерна куку­рудзи у системі енергозберігаючої технології необхідно витратити 28 - 32 тис. МДж/га, кормової капусти 16 - 18, озимого ріпаку 12 - 16, кормової капусти в післяукісних посівах 7 - 8, у післяжнивних стерньових 6 - 7, олійної редьки і ярого ріпаку у весняних посівах 7 - 8, у післяжнивних 6 - 8 тис. МДж/га та ін.

При порівняно високих врожаях кормів (у проміжних посівах 200 - 250 ц/га, у весняних 300 - 400, а капусти — 500 - 700 ц/га) енергетичний коефіцієнт, тобто відношення енергії, акумульованої в урожаї, до сукупної енергії на вирощування, високий і становить 7 - 8, що більше, ніж у багатьох кормових, зернофуражних і особли­во коренеплодів — цукрових і кормових буряків.

Хрестоцвіті на корм широко вирощують у європейських країнах, Канаді, США.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+