Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.1. Кормові коренеплоди

Коренеплідні кормові рослини уже давно введено в культуру. Найбільш поширені серед них кормові буряки (Beta vulgaris) роди­ни лободових. Різновиди буряків — кормові, столові (єгипетський) і
цукрові — дуже близькі за будовою і належать до одного виду. Мор­ква (Daucus carota), пастернак (Pastinaka sativa) належать до роди­ни селерових або зонтичних, бруква (Brassica napus), турнепс (Brassica rapa L.) — до родини капустяних, або хрестоцвітих. Коре­неплоди містять багато поживних речовин. Розрізняють три части­ни кореня: головку, шийку і власне корінь з бічними корінцями, які глибоко проникають у ґрунт (рис. 27). Форма коренеплоду може бу­ти видовженою, округлою, перехідною (рис. 28); колір — білим, ро­жевим, жовтим, червоним, фіолетовим, зеленим; м’якоть — білою, рожевою, жовтою, червоною.

Коренеплоди перспективні для вирощування в усіх районах бо­гарного і зрошуваного кормовиробництва. Бруква і турнепс значно поширені в районах достатнього зволоження — на Поліссі.

Заслуговують на увагу для використання на корм, особливо ко­ням, і столові буряки. Найбільш урожайні кормові буряки, бруква, турнепс. За річної кількості опадів 500 мм їх збирають по 600 — 700, при 550 — 600 мм — 800 — 1000 ц/га. На зрошуваних ділянках вони дають 1200 — 1400 ц/га і більше. Так, в Інституті зрошуваного зем­леробства, господарствах Херсонської області і Криму вирощують по

1600 — 2000 ц/га кормових буряків, у СТОВ «Дніпро» Черкаського району Черкаської області, держгоспі «Плосків- ський» Броварського району Київської області — 1200 — 1400 ц/га. Менш уро­жайні морква (300 - 400 ц/га) і пастер­нак (250 - 300 ц/га).

За вмістом перетравної енергії коре­неплоди поступаються перед іншими
кормовими культурами — кукурудзою, травами (1,8 — 2,2 — 2,4 про­ти 3,2 — 3,4 МДж/кг), але завдяки високій врожайності основних і найбільш поширених видів (буряки, бруква, морква) за виходом ВЕ з 1 га вони такі самі або навіть перевищують кукурудзу і трави.

Морфобіологічні особливості основних видів. Кормові бу­ряки. Насіння — окремі супліддя. Плоди — сім’янки. Сім’ядолі лан­цетоподібні, довгасто-овальні. Маса 1000 насінин 10 — 16 г. Корене­плоди різні за формою — мішкоподібні, циліндричні, довгасто- овальні, конічні. Забарвлення їх надземної частини частіше сіро- жовте, жовте, оранжеве, світло-оранжеве, зелене, рожеве та ін., під­земної — лимонно-жовте, сіро-жовте, рожеве тощо. Заглибленість у ґрунт — на 1/4 у мішкоподібних і циліндричних, до 1/2 — 1/3 — у дов­гасто-овальних і 1/2 — 2/3 — у конічних форм.

Кормова морква. Насіння — двосім’янка з колючками, розпада­ється при дозріванні на дві частинки. Маса 1000 насінин 1,2 — 1,3 г. Сім’ядолі дрібні, майже лінійні. Листя дрібнорозсічене. Форма ко­ренеплоду подібна до коренеплоду кормових буряків (зрізано- конічна, довгасто-конічна, тупо-конічна, циліндрична). Колір оран­жево-червоний або оранжевий

Пастернак. Подібний до моркви, але колір коренеплоду світло- жовтий.

Бруква. Насіння дрібне, коричневе, чорне, кулясте. Сім’ядолі овальні з виїмкою на кінці. Листя довгасто-овальне з гладенькою поверхнею. Маса 1000 насінин 2,5 — 3 г. Плід — багатогніздий стру­чок із внутрішньою перегородкою, в якій розміщується насіння.

Форма коренеплоду — від овальної до довгасто-округлої. Забарв­лення надземної його частини зелене, фіолетове, підземної — біле, жовте. Заглиблюється в ґрунт на 1/2 — 1/3 довжини. Більше заглиб­люються коренеплоди із зеленим забарвленням.

Турнепс. Сім’ядолі овальні з виїмкою на кінці. Листя довгасте, світло-зелене, дещо опушене. Маса 1000 насінин 2,5 — 3 г. Плід — багатогніздий стручок. Забарвлення надземної частини коренепло­ду фіолетове, жовтувато-фіолетове, біле, підземної — біле. Корені заглиблюються в ґрунт на 1/2 — 3/4 довжини. Форма їх куляста, пло­ско-округла або довгасто-циліндрична і конічна.

Розрізняють буряковий, морквяний, редьковий типи анатомічної будови коренеплодів. При цьому морква і коренеплоди родини ка­пустяних мають первинну і вторинну будову, кормові буряки — і третинну.

Кілограм коренеплодів містить 11 — 14 % сухої речовини, відпові­дає 0,10 - 0,12 (рідше 0,14) корм. од., на 1 корм. од. припадає 80 - 100 г протеїну.

Коренеплідні культури — дворічні перехреснозапильні, вибаг­ливі до умов зволоження і родючості ґрунтів. Температура пророс­тання їх невисока (2 — 4 °С), оптимальна 6 — 8 °С. У перший рік утворюють коренеплоди, на другий — насіння. На другий рік веге­тації настає генеративна фаза.

Із бруньок на головці коренеплоду виростають стрижневі парост­ки з листям і квітконосами. Інколи рослини утворюють насіння в перший рік. Причини цього — різні генетичні особливості окремих екземплярів, понижені температури в період проростання і на по­чатку вегетації.

Коренеплоди характеризуються дуже високою перетравністю ос­новних поживних речовин, особливо кормові буряки. При згодову­ванні великій рогатій худобі їх перетравність сягає 90, а свиням — навіть 95 %, що пояснюється повним використанням цими тварина­ми вуглеводів і цукрів. До 85 — 90 % становить перетравлюваність сухої речовини моркви, брукви, турнепсу, пастернаку.

У зв’язку з регулярним сортооновленням немає потреби доклад­но описувати і рекомендувати уже районовані і перспективні сорти та гібриди.

Буряки. Із гібридів кормових буряків використовують Авангард, Дотнувос гелтонеї, Тімірязєвський 56, Уманський напівцукровий (однонасінний), Урожайний; із районованих сортів — Еккендорфсь- кий жовтий, Переможець, Роте Вальце, Центаур; з однонасінних — Панфільський однонасінний. Всі вони придатні для механізованого вирощування. Більш ефективним є вирощування кормових, а не напівцукрових буряків. Кормові сорти є дієтичним кормом, а напів­цукрові, незважаючи на високу урожайність і більший, ніж у кор­мових сортів, вміст енергії, менш цінні як кормова культура, бо міс­тять сапоніни та інші небажані сполуки. Вважається, що вони не­сприятливо впливають на діяльність молочних залоз у корів.

Морква. На кормові цілі вирощують переважно сорти Бірючекут- ська 4/5, Вітамінна 6, Шантене сквирська, Шантене 2461.

Кормова бруква — поширений і високопродуктивний сорт Куузі- ку. Його коренеплоди добре зберігаються. Треба організувати на­сінництво і вчасно проводити зміну репродукції насіння.

Турнепс. Районовані сорти — Волинський, Самсон, Ранній окру­глий.

Пастернак. Внаслідок незначного поширення селекцією пастер­наку майже не займаються. На кормові цілі можна рекомендувати сорт Круглий.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

12.1. Кормові коренеплоди