Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.3.1. Гарбузи

До кормових баштанних належать столові і кормові гарбузи, кормові кавуни і кабачки (кущова форма гарбуза).

Гарбузи — найцінніша серед них культура. Виведено високопро­дуктивні столові й кормові сорти, наприклад Український багато­плідний, Український медовик, Стофунтовий та ін. Для викорис­тання гарбузів як ущільнювача у спільних посівах із кукурудзою на зерно Інститут зернового господарства УААН вивів кущові форми звичайних гарбузів, які давали змогу обробляти кукурудзу без шко­ди для рослин гарбузів. На жаль, таким ущільненим посівам із ку­курудзою приділяється ще недостатньо уваги. Гарбузи — високоякі­сний соковитий корм, який містить вуглеводи, цукри, жири, білки, вітаміни, макро- і мікроелементи. Це посухостійка культура. Виро­щують її повсюдно, в тому числі і в степових районах, де урожай­ність гарбузів досягає 300 — 400 до 500 ц/га. Посіви гарбузів розмі­щують переважно в кормових сівозмінах. У деяких господарствах їх вирощують на корм і насіння на великих площах.

Гарбузи активно пригнічують бур’яни, що зводить до мінімуму витрати на догляд за їх посівами. Посіви треба обробляти тільки на початку розвитку рослин. З утворенням суцільної листкової поверх­ні у рослин немає потреби проводити роботи для знищення бур’янів. Гарбузи з повною підставою можна віднести до рослин-біогербіцидів разом із такими культурами, як жито, суданська трава, кукурудза на зелений корм, топінамбур, мальва та ін. Це культура пізньовес- няних строків сівби. До її висівання проводять 2, краще 3 культива­ції. Сіють у Лісостепу і на Поліссі на глибину 6, а в Степу — 8 см розріджено з міжряддями 2 м і відстанню між рослинами в рядках 1 — 1,5 м. Норма висіву насіння 3 — 4 кг/га. Густота насадження 3 — 5 тис. рослин на гектар.

Усі баштанні — це так звані пластові культури. Вони, подібно до проса і твердої пшениці, дають добрі урожаї по пласту багаторічних трав. Якщо немає цього попередника, восени вносять по 30 — 40 т/га гною і 60 — 80 кг/га д.р. фосфорних добрив. Азотні добрива краще вносити перед сівбою у вигляді аміакатів (М4560 у Степу і М90-100 у Лісостепу).

Ущільнені посіви гарбузів застосовують також у посівах кукуру­дзи на зерно і силос. Сіють через 2 ряди, у рядку 1 — 1,5 м. Це цін­ний корм для всіх видів тварин і птиці. В кормовому конвеєрі гар­бузи і кабачки використовують протягом вересня — грудня.

За нормального температурного режиму (12 — 14 °С) плоди сто­лових і кормових гарбузів, особливо з грубою корою, добре зберіга­ються до весни. При збиранні треба уникати їх механічних пошко­джень і втрати ними плодоніжок.

Кабачки. Характерною особливістю вирощування кабачків як кущової форми гарбуза є менша площа живлення — 1 х 1 м і бага­торазове збирання врожаю (як огірків). Затримання із збиранням плодів призводить до припинення плодоутворення. Вміст сухої ре­човини в недозрілих плодах невисокий (8 — 10 %). Проте це добрий вітамінний корм для великої рогатої худоби, свиней, птиці. Уро­жайність кабачків 300 - 500 до 600 ц/га.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+