Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1. Породи великої рогатої худоби

М’ясо великої рогатої худоби має важливе значення для харчу­вання населення та приготування м’ясних продуктів. У м’ясному балансі України частка яловичини і телятини становить понад 40 %. Рівень м’ясної продуктивності (забійна маса, забійний вихід) тварин залежить насамперед від особливостей порід, живої маси та ступеня їх відгодівлі, а якість м’яса — від особливостей порід, статі, віку та вгодованості худоби.

Усі породи великої рогатої худобі за господарським значенням поділяють на молочні, м’ясні і комбіновані (м’ясо-молочні, мо­лочно-м’ясні). За останні 40 років в Україні сталися істотні зміни у співвідношенні порід. Так, із-за кордону завезено численні гру­пи худоби різних порід, які використовують для поліпшення віт­чизняних порід.

В Україні найпоширенішими є червона степова, чорно-ряба та симентальська породи великої рогатої худоби. В окремих областях і районах поширені лебединська, бура карпатська, червона полі­ська, українська білоголова породи. Тільки в окремих господарст­вах збереглося поголів’я таких порід, як українська білоголова, сіра українська та пінцгау.

Нині в Україні створюються нові молочні та м’ясні породи й типи великої рогатої худоби: українська м’ясна, волинська м’ясна та ін. З метою створення нових м’ясних порід худоби в Україну імпортують такі м’ясні породи, як абердин-ангуську, герефордсь- ку, кіанську, шароле, лімузин.

Худоба м’ясних порід має відмінні органолептичні властивості м’яса. Порівняно з молочними породами вона більш скоростигла, має компактний, бочкоподібний, добре розвинений мускулистий тулуб з короткими ногами. Груди тварин широкі, мускулисті з ви­пуклим підгруддям. Худоба добре і швидко вгодовується. Вже в 15 — 18-місячному віці передзабійна жива маса бичків становить 450 — 600 кг. Вихід м’ясної туші — 55 — 60 %. їх м’ясо характеризу­ється чудовими смаковими властивостями і біологічною повноцін­ністю. Воно ніжне і має виражену мармуровість. Водночас м’ясні породи порівняно з молочними мають менш розвинені органи травлення і дихання, що позначається на виході субпродуктів.

В Україні лише з кінця ХХ ст. почали створювати м’ясні породи з досить розвиненою мускулатурою (як шароле), здатні інтенсивно нарощувати живу масу без надмірного відкладання жиру (як кі- анські), які мали достатню молочність (як симентали) та добре пристосовувалися до місцевих кліматичних умов (як сіра україн­ська порода).

В Україні створено такі м’ясні типи худоби: українську м’ясну, знам’янський тип, волинський тип та поліську м’ясну породу. Найпродуктивнішою з них є українська м’ясна порода з двома внутрішньо-породними типами: придніпровський — ПМ-1 і черні­гівський — ЧМ-1.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+