Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.12.2. Хімічний склад і властивості плазми крові

Частка розчинних речовин плазми становить 10 %, із них бли­зько 6,7 — 8,5 % білки, близько 0,9 % мінеральні речовини, інші органічні небілкові речовини (табл. 4.17).

Таблиця 4.17. Масова частка хімічних речовин у плазмі крові забійних тварин, г/кг


Продовження табл. 4.17


Білки плазми подані за видами тварин альбумінами (31,5 — 53 %), а-глобулінами (14 — 16 %), р-глобулінами (13 — 14 %), у-глобуліна- ми (11 — 12 %). Ізоелектрична точка альбуміну лежить при рН 4,64; а-глобуліну — при рН 5,06; р-глобуліну — при рН 5,12; у-глобуліну — при рН 6,85 — 7,3.

Найбільше білків міститься в крові ВРХ у тварин до 3 років —

6,8 — 7,2%, у тварин від 3 до 5 років білків близько 6,6 %, у старих тварин — 5,85 %.

Фібриноген, що є в плазмі і якого немає в сироватці крові, — це нетиповий глобулін. Він відрізняється здатністю висолюватися за більш низьких концентрацій сульфату міді (1/3 насичення). Голов­на особливість фібриногену полягає в його прокорформаційній природі, яка пов’язана з функцією, що забезпечує згортання крові.

Вміст фібриногену в крові ВРХ становить 0,6 %, свиней — 0,65, ДРХ — 0,46, коней — 0,29 %.

Серед основних небілкових органічних складових плазми крові можна виділити наявність полісахаридів, глюкозоамінів, органіч­них кислот лимонної, а-кетоглутарової, малеїнової, янтарної, мо­лочної кислот, сечовини, вільних амінокислот, хімічно вільного і зв’язаного у вигляді ефірів холестерину. Основні неорганічні кис­лоти плазми крові подані переважно у вигляді бікарбонатів, хлори­дів, сульфатів, а також зв’язаних з білками мінеральних речовин.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+