Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2. Оброблення свинячих голів

Свинячі голови обробляють за такою схемою: відокремлення вух, шпарення, видалення волосу та щетини, обпалення, обчи­щання від залишків обгорілої щетини та епідермісу, розрубування голів, виймання мозку.

На підприємствах використовують спеціальні агрегати (рис. 5.1, 5.2) різних конструкцій, які складаються із шпарильного ча­на, обпалювальної печі, скребмашини і полірувальної машини, що змонтовані на загальній станині. Агрегати обладнані системою автоматичного нагрівання води і підтримання її температури. Ви­користання агрегатів різної потужності дає змогу скоротити ви­трати пари і кількості обслуговуючого персоналу.

Для оброблення свинячих голів найчастіше використовують агрегат Я2-ФУГ (див. рис. 5.1). Агрегат має вигляд станини, на якій встановлені шпарильний чан, скребмашина, обпалювальна піч, полірувальна машина та вертикальний ланцюговий конвеєр із каретками для фіксації голів.

Після відокремлення вух голови насаджують на конвеєр і транспортують на шпарення у воді температурою 65 — 68 °С упро­довж 6 — 7 хв. Після шпарення голови послідовно транспортують через машини видалення щетини, обпалювання і полірування голів. Під час транспортування голови обертаються навколо вер­тикальної осі. У скребмашині голови обробляються протягом 40 — 60 с. При цьому вони зрошуються водою температурою 59 — 60 °С.

Рис. 5.1. Агрегат Я2-ФУГ для оброблення свинячих голів:


1 — стіл видалення мозку; 2 — машина для розбирання голів; 3 — стіл для при­ймання оброблених голів; 4 — лотік для надходження оброблених голів; 5 — стіл для приймання голів; 6 — спуск для голів; 7 — полірувальна машина; 8 — обпа­лювальна піч; 9 — машина для видалення волосу голів; 10 — конвеєр для транс­портування голів; 11 — шпарильний чан

Рис. 5.2. Агрегат ФГБ-150 для оброблення свинячих голів:


1 — пристрій для смалення голів; 2 — вал з билами для видалення волосу голів;

3 — вузол регулювання вала з билами; 4 — шпарильний чан; 5 — конвеєр для транспортування голів; 6 — барботер для підігрівання води; 7 — натяжна станція конвеєра; 8 — кран для змивання води; 9 — стіл для видалення мозку; 10 — стріч­ковий конвеєр; 11 — спуск для голів; 12 — пульт керування; 13 — вал з билами

для зняття нагару


Отриману щетину збирають і направляють на подальше оброб­лення.

Свинячі голови обробляють також за допомогою агрегата ФГБ-150 (див. рис. 5.2).

Обпалюють голови у спеціальних печах за допомогою полум’я за темпе­ратури 800 - 850 °С упродовж 30 - 45 хв. Від згорілої щетини і епідермісу голови очищуються в полірувальних машинах протягом 2 — 3 хв при ряс­ному зрошуванні холодною водою. На підприємствах свинячі голови оброб­ляють за технологічною схемою, наве­деною на рис. 5.3.

Очищені голови розрубують уздовж на дві половини, не порушуючи при цьому цілісності мозку і гіпофізу. Із голів виймають мозок, зачищають йо­го від згустків крові, осколків кісток, укладають у тазики або лотоки і направляють у холодильник. По­ловинки голів також спрямовують у холодильник у ємкостях або у підвішеному стані.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+