Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.2. Збирання і первинна переробка ендокринно-ферментної сировини для виробництва органопрепаратів

Для виробництва медичних препаратів використовують сиро­вину тільки від здорових тварин.

При збиранні сировини, передаванні її на очищення і консер­вуванні вживають запобіжних заходів щодо санітарії з метою не­допущення забруднення й інфікування сировини.

Головною умовою при збиранні ендокринно-ферментної сиро­вини є максимально швидке видалення з туш тварин і консерву­вання тканин для збереження активності ферментів, гормонів.

Збирання сировини і відокремлення ендокринних залоз вико­нують спеціальними ножами і ножицями, щоб запобігти технічно­му пошкодженню залоз при повному відділенні від них супутних тканин.

Щитоподібну залозу, яка розташована поблизу другого та тре­тього хрящового кільця трахеї, видаляють безпосередньо після відокремлення голови від тулуба великої рогатої худоби.

Кожну частку залози вирізають окремо гострим ножем з відтя­гнутою від трахеї жировою і сполучною тканиною. Паращитопо- дібні залози (2 — 8 шт.), які розташовані поблизу щитоподібної за­лози, видаляють перед обробленням голів.

Яблуко очей відокремлюють від зайвих тканин при обвалю­ванні голів ВРХ і свиней, промивають водопровідною водою і дві­чі-тричі дезінфікують, ополіскуючи 5%-м розчином карболової кис­лоти протягом 5 хв. Після цього відправляють у бокс, де обробля­ють стерильним фізіологічним розчином. Після закінчення оброб­лення скальпелем роблять широкий надріз верхньої частини ока, за допомогою вакуумного пістолета видавлюють склисте тіло і швидко заморожують.

Підшлункову залозу, яка розташована на рівні дванадцятого грудного і другого-четвертого поперекових хребців, виймають із туш разом з внутрішніми органами в процесі нутрування, і, відді­ливши від дванадцятипалої кишки, селезінки і печінки, відправ­ляють на консервування.

Надниркові залози, розташовані безпосередньо біля нирок і по­єднані з ними жировою капсулою, видаляють із туші після нутру- вання при розкритті жирової капсули не пізніше ніж через півго­дини, щоб запобігти окисненню гормонів.

Яєчники, розташовані в поперековій частині нижче від нирок, вирізають гострим ножем при розрізанні рубця одночасно з мат­кою. Плаценту заготовляють при переробці тільних корів разом з котиледонами, виконуючи поздовжній розріз матки і відділяючи плаценту ножем або вигнутими ножицями.

Насінники збирають при розрізі шкіри по білій лінії, переріза­ючи насінникові канали і відокремлюючи від стінок мошонки.

Гіпофіз, розміщений в основі черепної коробки, швидко вида­ляють безпосередньо при розрубуванні черепа, щоб запобігти змен­шенню вмісту АКТГ. Свинячі гіпофізи виймають гіпоекстрактором відразу після відрізування голови. У дрібної рогатої худоби голову не розрубують, а висвердлюють гіпофіз спеціальною машинкою, розробленою на Бакинському м’ясокомбінаті.

Жовчний міхур видаляють після ветеринарного огляду нутро­щів. Жовч виливають у бідон крізь лійку, фільтруючи через кіль­ка шарів марлі.

Щоб видалити слизову оболонку, попередньо вивернуті й про­миті свинячі шлунки і сичуги великої і дрібної рогатої худоби розміщують на спеціальних столах. Знімають оболонку великими шматками, не допускаючи розрізів жиру.

Ендокринну ферментну сировину і органопрепарати збирають в спеціальні емальовані, алюмінієві або з неіржавної сталі тазки і бідони, які охолоджують льодом або сухою вуглекислотою.

Після ретельного звільнення від сторонніх домішок, тканин і ветеринарного огляду сировину передають для оброблення або консервування.

Під час збирання і консервування ендокринно-ферментної си­ровини потрібно уникати прямого контакту сировини з сонячним світлом і водою.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+