Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

13.15. Перевірка герметичності закупорених банок

Після герметизації банок у технологічних лініях для фасуван- ня консервів передбачено перевірку герметичності наповнених і закупорених банок для того, щоб негерметичні банки не надійшли в автоклав.

Після герметизації банки оглядають візуально і виявляють бан­ки з явними ознаками негерметичності.

На м’ясоконсервних заводах широко застосовують спосіб пере­вірки банок на герметичність, використовуючи водяну ванну, яка пофарбована всередині білою фарбою і має добре освітлення. Ван­ну заповнюють гарячою водою (80 — 90 °С). По спусках протягом 1 — 2 хв закатані банки переміщуються у воді. Внаслідок нагрі­вання і розширення в середині банок за наявності порушень їх герметичності повітря витискується з банок і підіймається через воду у вигляді бульбашок. Негерметичні банки видаляють, роз­кривають і вміст перекладають у чисті банки.

АТ «Полтавамаш» виготовляє пристрій для перевірки банок на герметичність К7-ФКЦ/2-12.

Під час виробництва консервів на підприємствах великої потуж­ності якість роботи машин при герметизації банок перевіряють введенням у порожні банки 5 — 6 крапель етилового ефіру, зака­тують їх і опускають у ванну з гарячою водою температурою 80 — 85 °С. Герметичність банок перевіряють за відсутністю або виді­ленням бульбашок пари ефіру чи повітря.

На підприємствах великої потужності використовують також вакуумні або повітряно-водяні тестери, які мають камери контро­лю герметичності банок, застосовують вакуум або стиснене по­вітря.

Іноді використовують метод перерізання швів на металевих банках і контролюють якість закатування за допомогою фальце- проекторів типу ДР-1.

Якість роботи закатних (закупорювальних) машин перевіряють не менше ніж тричі за зміну для кожної пари роликів.

Якщо впродовж години перевірки кількість негерметичних ба­нок перевищує 0,1 %, то закатну (закупорювальну) машину зупи­няють і переналагоджують закатний механізм.

Загальні втрати банок і кришок при виготовленні консервів під час регулювання обладнання, перевірки на герметичність, тепло­вого оброблення та інших операцій не повинні перевищувати

0, 25 % від загального обсягу продукції, що виготовляється.

Після закатування і перевірки на герметичність банки за по­треби миють у щіткових машинах за температури води 40 — 45 °C для очищення їхьої поверхні від забруднень (залишків продукції та ін.) і направляють на стерилізацію.

Для запобігання інтенсивному розвитку мікрофлори і фізико- хімічних процесів у вмісті банок проміжок часу після герметизації банок до початку стерилізації не повинен перевищувати 30 хв. Порушення цієї умови призводить до виникнення дефектів готової продукції.