Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.15. Перевірка герметичності закупорених банок

Після герметизації банок у технологічних лініях для фасуван- ня консервів передбачено перевірку герметичності наповнених і закупорених банок для того, щоб негерметичні банки не надійшли в автоклав.

Після герметизації банки оглядають візуально і виявляють бан­ки з явними ознаками негерметичності.

На м’ясоконсервних заводах широко застосовують спосіб пере­вірки банок на герметичність, використовуючи водяну ванну, яка пофарбована всередині білою фарбою і має добре освітлення. Ван­ну заповнюють гарячою водою (80 — 90 °С). По спусках протягом 1 — 2 хв закатані банки переміщуються у воді. Внаслідок нагрі­вання і розширення в середині банок за наявності порушень їх герметичності повітря витискується з банок і підіймається через воду у вигляді бульбашок. Негерметичні банки видаляють, роз­кривають і вміст перекладають у чисті банки.

АТ «Полтавамаш» виготовляє пристрій для перевірки банок на герметичність К7-ФКЦ/2-12.

Під час виробництва консервів на підприємствах великої потуж­ності якість роботи машин при герметизації банок перевіряють введенням у порожні банки 5 — 6 крапель етилового ефіру, зака­тують їх і опускають у ванну з гарячою водою температурою 80 — 85 °С. Герметичність банок перевіряють за відсутністю або виді­ленням бульбашок пари ефіру чи повітря.

На підприємствах великої потужності використовують також вакуумні або повітряно-водяні тестери, які мають камери контро­лю герметичності банок, застосовують вакуум або стиснене по­вітря.

Іноді використовують метод перерізання швів на металевих банках і контролюють якість закатування за допомогою фальце- проекторів типу ДР-1.

Якість роботи закатних (закупорювальних) машин перевіряють не менше ніж тричі за зміну для кожної пари роликів.

Якщо впродовж години перевірки кількість негерметичних ба­нок перевищує 0,1 %, то закатну (закупорювальну) машину зупи­няють і переналагоджують закатний механізм.

Загальні втрати банок і кришок при виготовленні консервів під час регулювання обладнання, перевірки на герметичність, тепло­вого оброблення та інших операцій не повинні перевищувати

0, 25 % від загального обсягу продукції, що виготовляється.

Після закатування і перевірки на герметичність банки за по­треби миють у щіткових машинах за температури води 40 — 45 °C для очищення їхьої поверхні від забруднень (залишків продукції та ін.) і направляють на стерилізацію.

Для запобігання інтенсивному розвитку мікрофлори і фізико- хімічних процесів у вмісті банок проміжок часу після герметизації банок до початку стерилізації не повинен перевищувати 30 хв. Порушення цієї умови призводить до виникнення дефектів готової продукції.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+