Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2. Праця і підприємництво

Що ж до суспільного поділу праці, то підприємництво як еле­мент бізнесу не може бути відокремлене від праці, ведення госпо­дарства, привласнення. Без праці бізнесу не буває. Праця і під­приємництво — процеси цілеспрямованої діяльності на виробниц­тво матеріальних і духовних благ. Проте, якщо для підприєм­ництва праця є основною умовою його розвитку і джерелом ство­рення життєвих благ, то підприємництво — це засіб, що надає праці творчості, це змістовна, якісна сторона діяльності, що характеризу­ється самопримусом (самоексплуатацією) суб’єктів, які обрали цю діяльність.

Підприємництво — якісно новий ефективний тип ведення госпо­дарства. Воно потребує прогресивних способів, прийомів, методів ведення та конкретного власника, господаря виробництва, бо тільки господар прагне до примноження своєї власності. Заради цього вла­сник сам займається підприємницькою діяльністю або наймає пра­цівників. Він не розбазарює марно своє добро і не дає робити цього іншим. Отже, поняття «підприємець» і «господар» тісно пов’язані між собою.

Підприємництво не можна ідеалізувати — це важка, складна праця, яка не кожному під силу, до того ж за певних умов воно не виключає і експлуатацію. Проте внесок підприємництва у прогрес цивілізації величезний, на що слід зважати.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+