Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.1. Особисті й суспільні інтереси в підприємницькій діяльності

У будь-якому суспільстві всі процеси і сфери діяльності взаємопов’язані. Відомо, що економіка визначає основні умови і рі­вень життя. Підприємницька діяльність практично створила економіку розвинених країн. Саме бізнес, вміло і ефективно органі­зовуючи працю людей, ресурси, забезпечує нинішній рівень життя цих країн.

За що найбільше критикують підприєм­ців? Відповідь на це запитання може мати практичний інтерес вже і для наших ділових людей. Критика зводиться в основному до того, що для ділових людей суспільні інтере­си і, зокрема, піднесення добробуту людей, знаходяться на другому плані.

Останнім часом у високорозвинених краї­нах широко практикується придбання знач­ної частини акцій робітниками і службовця­ми компанії, що сприяє поширенню асоційо­ваної (колективної) форми власності з тим, щоб особисті й суспільні інтереси підприєм­ницької діяльності збігалися. На підприємс­твах, що повністю або частково є власністю робітників і службовців, соціальні конфлікти виникають рідше.

Як резюме наведемо вислів А. Хамера, що може стати добрим орієнтиром для наших підприємців при виборі життєвого кредо: «В дитинстві я придумав особисте кредо, яке здебільшого повторював на ніч. Хоч я виріс не в релігійній сім’ї, воно нагадує молитву, звернення до таємного духу життя, здатного втілювати і наповнювати енергією. Я просив дати мені сили, щоб я міг допомагати до­стойним людям.

Я ніколи не молив про владу, славу або багатство, хоч мав все це в достатку. Сподіваюсь, я ніколи не проявив жадоби. Якби моїм го­ловним прагненням було збагачення, то я міг би стати одним з най- багатших людей світу. Проте я не належу до їх числа. Все своє жит­тя я роздавав частину свого багатства, більш ніж міг підрахувати. На щастя я завжди мав здатність робити гроші, і в мене залишалось достатньо для других. Кредо мого дитинства все життя керувало моїми діями».

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+