Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.1.7. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів встановлюється як джерело фінан­сування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомо­більних шляхів загального користування та проведення природо­охоронних заходів на водоймах. Цей податок сплачується за місце­знаходженням юридичних осіб і місцем проживання фізичних осіб на спеціальні рахунки територіальних дорожніх фондів. В Україні в основу податку з власників транспортних засобів покладено об’єм циліндрів (потужність) двигуна.

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та органі­зації — юридичні особи, іноземні юридичні особи, а також громадя­ни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які ма­ють зареєстровані в України згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, що підлягають оподаткуванню.

Об’єктом оподаткування є такі транспортні засоби: трактори (ко­лісні), автомобілі, призначені для перевезення не менш як 10 осіб, враховуючи водія, автомобілі легкові, вантажні і спеціального при­значення, крім тих, що використовуються для перевезення пасажи­рів і вантажів, мотоцикли (у тому числі мопеди) та велосипеди з установленим двигуном, яхти та судна парусні з допоміжним дви­гуном або без нього (крім спортивних), човни моторні, катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних) та інші човни (крім спортивних).

Ставки податку на рік встановлено у гривнях за 100 см3 об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння, за 1 кВт потужності еле­ктродвигуна (для наземного транспорту) і за 1 см довжини (для во­дноготранспорту). Наприклад, трактори колісні — 2,5 грн з 100 см3; автомобілі легкові з об’ємом циліндрів двигуна: до 1000 см3 — 3 грн за 100 см3; від 1001 до 1500 см3 — 4 грн за 100 см3; від 1501 до 1800 см3— 5 грн за 100 см3.

Податок з власників транспортних засобів обчислюється юридич­ними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів станом на 1 січня поточного року.

Податок з власників наземних транспортних засобів обчислюєть­ся, виходячи з об’єму циліндрів або потужності двигуна кожного ви­ду і марки транспортних засобів, а податок з власників водних транспортних засобів — залежно від довжини транспортного засобу за визначеними ставками.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується:

► фізичними особами — перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспорт­них засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першо­го півріччя року, в якому проводиться технічний огляд; якщо транс­портні засоби придбано фізичними особами у другому півріччі, то податок сплачується в половинному розмірі встановленої суми;

► юридичними особами — щоквартально однаковими частинами до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця.

За придбані впродовж року юридичними особами транспортні засоби податок сплачується перед їх реєстрацією за термінами спла­ти (по кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому реєструється транспортний засіб. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу. За транспортні засоби, зняті впродовж року з обліку, податок не повертається.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+