Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.1.12. Фонд сприяння зайнятості населення

На обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття встановлено ставки збору в таких розмірах:

► для суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об’єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об’єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які викорис­товують працю найманих працівників, — 1,5 % від об’єкта оподат­кування;

► для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, збір на обов’язкове соціальне страхування визначається окремо за ставкою 1 % від об’єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 5,5 % від об’єкта оподаткування для інших працівників такого підприємства. При цьому збір на обов’язкове соціальне стра­хування, визначений від об’єкта оподаткування для працюючих ін­валідів, у повному обсязі зараховується до фонду соціального захис­ту інвалідів;

► для підприємств всеукраїнських громадських організацій ін­валідів, де кількість інвалідів становить не менш як 50 % загальної чисельності працюючих, збір на обов’язкове соціальне страхування визначається за ставкою 1 % від об’єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств;

► для фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, — 0,5 % від об’єкта оподаткування.

Об’єктом оподаткування є:

► для суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності — фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи із тарифних ставок у вигляді премій, заохочень, у тому числі в натуральній фор­мі, які підлягають обкладанню податком на доходи фізичних осіб (прибутковим податком з громадян);

► для фізичних осіб, які працюють на умовах трудового дого­вору (контракту), платників збору — сукупний оподатковуваний дохід.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+