Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ВИРОБНИЧИХ СИТУАЦІЙ

Задача

Визначте коефіцієнти: частоти та тяжкості травматизму, а також їх динаміку, використовуючи дані, наведені у цій таблиці:

Найменування показників

Роки

2008

2009

2010

1. Кількість працівників підприємства

2800+N

2600+N

2400+N

2. Кількість нещасних випадків

60+N

45+N

50+N

3. Загальна кількість днів непрацездатності

1100+N

1200+N

1300+N

де N – номер варіанту студента.

За отриманими результатами зробіть коротке резюме.

Методичні вказівки до задачі

1. Складіть розрахункову таблицю на зразок таблиці.

2. Впишіть номер варіанту і вихідні дані за ним у відповідні графи таблиці.

3. Розрахуйте коефіцієнт частоти травматизму за формулою

,

де - кількість нещасних випадків;

- кількість працівників підприємства.

4. Розрахуйте коефіцієнт тяжкості травматизму за формулою

,

де - кількість нещасних випадків;

- загальна кількість днів непрацездатності.

5. За отриманими результатами зробіть коротке резюме.

Приклад виконання задачі згідно з варіантом 26

Найменування показників

Роки

2008

2009

2010

1. Кількість працівників підприємства

2826

2626

2426

2. Кількість нещасних випадків

86

71

76

3. Загальна кількість днів непрацездатності

1126

1226

1326

4. Коефіцієнт частоти травматизму

13,1

17,3

17,4

5. Коефіцієнт тяжкості травматизму

30,4

27

31,3

Висновок: 1. Коефіцієнт частоти травматизму за 2009 і 2010 роки зріс на 32%.

2. Коефіцієнт тяжкості травматизму у 2009 році знизився на 11,1%, а у 20010 зріс на 3%.