Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві?

а) вступний ;

б) первинний на робочому місці;

в) повторний на робочому місці

г) цільовий;

д) позаплановий.

2. За якої кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?

а) 2 і більше; б) 3 і більше; в) 4;

г) 5; д) 6.

3. Гранична норма за умови систематичного переміщення вантажів для жінок, старших 18 років, кг?

а) 5; б) 7; в) 12; г) 15; д) 20.

4. З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків (роки)?

а) з 14; б) 16; в) 17; г) 19; д) 20.

5. Упродовж якого часу слід провести розслідування нещасного випадку на виробництві і скласти акт Н-1 (доби)?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5.

6. З якою втратою працездатності (днів) нещасні випадки на виробництві підлягають розслідуванню зі складанням акту Н-1?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5.

7. Хто має бути головою комісії під час розслідування нещасного випадку на виробництві?

а) майстер; б) начальник цеху;

в) головний інженер; г) директор;

д) спеціаліст з охорони праці.

8. За якою формою складається акт про нещасний випадок невиробничого характеру?

а) Н-1; б) НТ; в) П-5; г) Н-2 ; д) Н-5.

9. Упродовж скількох робочих днів проводиться спеціальне розслідування смертельних і групових нещасних випадків на виробництві?

а) 3; б) 5; в) 10; г) 15; д) 20.

10. З якого дня після прийому на роботу починається термін страхування працівника від нещасного випадку на виробництві?

а) з дня прийому заяви;

б) з дня, який настає за днем прийняття на роботу;

в) з третього дня;

г) з п’ятого;

д) з десятого.

11. З яких причин трапляється найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?

а) технічних; б) організаційних;

в) санітарно-гігієнічних; г) психофізіологічних;

д) інших.

12. За якою формулою розраховується коефіцієнт частоти травматизму?

а) б)

в) г)

д)

13. Хто має право накладати штраф на керівника за порушення правил і норм охорони праці?

а) страховий експерт;

б) спеціаліст охорони праці;

в) технічний інспектор профспілки;

г) державний інспектор Держгірпромнагляду;

д) голова профкому.

14. Яке стягнення має право накладати державний інспектор?

а) дисциплінарне; б) адміністративне;

в) кримінальне; г) громадське;

д) регресний позов.

15. Який вид інструктажу з охорони праці не проводить керівник робіт?

а) вступний; б) на робочому місці;

в) повторний; г) позаплановий;

д) цільовий.

16. Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем з питань охорони праці та інших соціальних питань?

а) трудовий договір; б) колективний договір;

в) комплексні заходи; г) положення;

д) інструкції.

17. Що означають останні дві цифри в державних нормативних актах з охорони праці (ДНАОП)?

а) скорочена назва нормативного акту;

б) державний орган, що затвердив акт;

в) вид державного нормативного акту;

г) рік затвердження акту;

д) порядковий номер акту.

18. Хто має право притягати до адміністративної відповідальності порушників правил і норм охорони праці?

а) регіональні органи; б) відомчі органи;

в) громадські організації; г) профкоми;

д) державний нагляд.

19. За якої кількості працівників створюється служба охорони праці

на підприємстві (чол.)?

а) 10; б) 20; в) 30; г) 40; д) 50.

20. Які витрати на охорону праці у відсотках від суми реалізації продукції (послуг) встановлені для підприємств або фізичних осіб, які використовують найману працю?

а) 0,1; б) 0,2; в) 0,3; г) 0,4; д) 0,5.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+