Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.5.2. Додаткові вимоги до балонів, цистерн і бочок для газів

Балони призначені для зберігання, транспортування і використання стиснених, зріджених і розчинених газів. На підприємствах торгівлі використовуються балони місткістю (V) до 0,04 м3 (40 л) з робочим тиском газу (р) до 15 МПа, на багато з яких (за вказаної вище умови V > 0,025 м,pV > 0,02) розповсюджується дія "Правил влаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском". Ці балони в органах Держнаглядохоронпраці не реєструються. Облік їх ведеться на торговому підприємстві.

Безпечна експлуатація балонів забезпечується виконанням низки вимог.

· Кожен балон має бути забезпечений вентилем.

· Бічні штуцери вентилів для балонів, що наповнюються воднем та іншими горючими газами, повинні мати ліву різьбу, а для балонів, що наповнюються киснем та іншими негорючими газами, – праву різьбу.

· Кожен вентиль балонів з вибухонебезпечними і горючими речовинами, а також з надзвичайно небезпечними і високонебезпечними шкідливими речовинами забезпечують заглушкою, що нагвинчується на бічний штуцер.

· У балонах місткістю понад 12 л для захисту вентилів передбачені ковпаки, що нагвинчуються.

У верхній сферичній частині балона тавруванням наносять паспортні дані.

Усі балони після виготовлення, огляду і ремонту фарбують в колір, відповідний газу, з нанесенням розрізнювальних написів і смуг (табл.1).

Балони, що знаходяться в експлуатації, перевіряють один раз на 5 років. Балони, призначені для заповнення газом, що викликає значну корозію металу (хлор, фосген, сірководень та ін.), а також балони для зріджених газів, які застосовуються як паливо для автомобілів, піддають перевірці не рідше одного разу на два роки.

Балони з газом, що знаходяться на тривалому складському зберіганні, коли закінчується термін огляду, піддають вибірковому обстеженню:

· 5 шт. з партії 100 балонів,

· 10 шт. з партії до 500 балонів і

· 20 шт. з партії понад 500 балонів.

У разі позитивних результатів огляду термін зберігання балонів може продовжитися, але не більше ніж на 2 роки. У випадку незадовільних результатів вибіркового огляду (допускається проводити його двічі) газ з балонів видаляють і кожен балон оглядається окремо.

Огляд балонів проводиться спочатку на заводах-виробниках, а надалі під час експлуатації – на наповнювальних станціях або випробувальних пунктах.

Балони з отруйними газами зберігають в спеціальних закритих приміщеннях, балони з іншими газами – як в спеціальних приміщеннях, так і на

відкритому повітрі із захистом від атмосферних опадів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування і зберігання балонів необхідно вживати заходів, що запобігають їх падінню, пошкодженню і забрудненню. Перевозити балони слід тільки на ресорному транспорті або на автокарах в горизонтальному положенні з прокладками між рядами.

Для перевезення балонів у вертикальному положенні і переміщення їх за допомогою кранів використовують металеві контейнери. Балони, що перевозяться на далекі відстані, вкривають брезентом, який влітку змочують водою. При перевезенні балони розташовуються вентилями в один бік. На короткі відстані балони переміщають на візках.

Таблиця 1

Кольорове маркування балонів і написи на них

Найменування

газу

Забарвлення балонів

Текст

напису

Колір напису

Колір

смуги

Азот

Чорне

Азот

Жовтий

Коричневий

Аміак

Жовте

Аміак

Чорний

-

Ацетилен

Біле

Ацетилен

Червоний

-

Бутан

Червоне

Бутан

Білий

-

Водень

Темно-зелене

Водень

Червоний

-

Повітря

Чорне

Стиснене повітря

Білий

-

Гелій

Коричневе

Гелій

Білий

-

Кисень

Блакитне

Кисень

Чорний

-

Кисень медичний

Блакитне

Кисень медичний

Чорний

-

Сірководень

Біле

Сірководень

Червоний

Червоний

Сірчистий ангідрид

Чорне

Сірчистий ангідрид

Білий

Жовтий

Вуглець

Алюмінієве

Вуглець

Жовтий

-

Хладон R22

Фіолетове *)

Фреон 22

Чорний

2 жовті

Хладон R134а

Біле **)

R 134а

Чорний

-

Хлор

Захисне

-

-

Зелений

Етилен

Фіолетове

Етилен

Червоний

-

Усі інші горючі гази

Червоне

Найменування газу

Білий

-

Усі інші негорючі гази

Чорне

Найменування газу

Жовтий

-

Примітка: *) – поставка фірми Du Pont; **) – поставка з Німеччини.

Балони з газом, що встановлюються в приміщеннях, повинні знаходитися від радіаторів опалювання, інших опалювальних приладів і печей на відстані не менше 1 м, а від джерел тепла з відкритим вогнем – не меншій 5 м. З використанням газу залишковий тиск його в балоні має бути не менше ніж 0,05 МПа.

Забороняється зберігання і перевезення кисневих балонів разом з горючими речовинами, у тому числі і з балонами, наповненими горючими газами.

Цистерни і бочки призначені для перевезення зріджених газів.

Кожна цистерна оснащена вентилями з сифонними трубками для зливу і наливання речовини; вентилем для випуску її пари, пружиннимзапобіжним клапаном, штуцером для підключення манометра, показником рівня рідини.

Цистерни повинні бути забарвлені зовні в світло-сірий колір і мати відповідні написи та розрізняльні смуги. Вентилі цистерн фарбують у колір, присвоєний даному газу. Штуцер для рідинного вентиля позначають написом «Рідина» або буквою Р; для газового вентиля – «Газ» або буквою Г. Паспортні дані заводу-виробника наносять тавруванням на поверхню цистерни і табличку, що закріплюється на рамі.

Цистерни, в яких тиск вищий 0,07 МПа, створюється періодично для їх опорожнення, не реєструються в органах Держнаглядохоронпраці. Підлягають реєстрації в цих органах всі інші цистерни, наприклад, для перевезення аміаку.

Аналогічні з цистернами забарвлення, написи і розрізняльні смуги мають бочки, призначені для перевезення зріджених газів.

Під час транспортування, зберігання, навантаження і вивантаження бочок вживають заходи, що запобігають їх падінню, пошкодженню, нагріваннюсонячними променями або іншими джерелами тепла.

Бочки не реєструються в органах Держнаглядохоронпраці, але обліковуються підприємством-власником за паспортними даними, вибитими наднищі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+