Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.6.3. Розміщення холодильних установок і вимоги до приміщень для них

Машинні (апаратні) і конденсаторні відділення аміачних холодильних установок є вибухонебезпечними зонами класу В-1б, що зумовлює особливі вимоги до обладнання приміщень, вибору і розміщення в них електроустановок.

Над машинними (апаратними), конденсаторними відділеннями і холодильними камерами аміачних установок, які обладнані приладами безпосереднього охолоджування, а також у прямому сусідстві з ними можна розташовувати тільки приміщення, основним технологічним процесом в яких є обробка продуктів, сировини штучним холодом, де весь персонал проінструктований щодо техніки безпеки на холодильних установках.

Над машинними і апаратними відділеннями не дозволяється розташовувати приміщення з постійними робочими місцями, а також побутові адміністративні приміщення. Не допускається влаштовувати під ними підвальні приміщення.

Огороджувальні конструкції машинного (апаратного) та конденсаторного відділень мають елементи (вікна, двері та ін.), які легко скидаються, загальною площею, не меншою 0,05 м3 на 1 мЗ об'єму будівлі. При цьому віконні рами засклені звичайним склом.

Машинне відділення влаштовують з двома виходами, один з яких – безпосередньо назовні. При цьому загальна довжина шляху до виходу не повинна перевищувати 30 м. У машинному відділенні площею до 40 м2 допускається облаштування одного виходу за умови розміщення холодильної установки біля стіни, протилежної до виходу.

Апаратне відділення за наявності виходу в машинне відділення повинно мати запасний вихід назовні. Облаштування виходів безпосередньо у виробничі приміщення або в прилеглі до них коридори і сходові клітки забороняється. Двері машинного і апаратного відділень мають відкриватися назовні.

Висота машинних відділень аміачних холодильних установок для холодильників, що будуються, має бути не меншою 4,8 м (для тих, що реконструюються – не меншою 3,6 м), висота апаратних відділень – не меншою 3,6 м ( для тих, що реконструюються – не менша 3,0 м ) від підлоги до низу несучих конструкцій перекриття. Висота підвіконь від підлоги не більша 1,2 м.

У машинних і апаратних відділеннях ширина проходів за висоти їх не менше 1,9 м має бути: основного – не менше 1,5 м, між виступаючими частинами компресорів – не менше 1,0 м, між гладкою стіною і компресором (чи апаратом) – не менше 0,8 м.

У холодильних установках типу «контейнер» висота машинного відділення від підлоги до перекриття (покриття) має бути не меншою 3,2 м, від підлоги до низу виступаючих частин комунікацій та устаткування приймається не менше 0,8 м, а проходи між гладкою стіною і компресором (чи апаратом) – не вужчі 0,6 м. Довжина шляху до виходу має не перевищувати 5 м.

Для усунення небезпеки загоряння чи вибуху аміачно-повітряного середовища (суміші) встановлюють в машинному, апаратному і конденсаторному відділеннях електроустаткування у відповідному виконанні. Аварійний і витяжний вентилятори мають бути іскробезпечного виконання, а електродвигуни – вибухозахищеного з будь-яким рівнем вибухозахисту, приточні вентилятори – звичайного, а їх електродвигуни – закритого виконання (при розміщенні їх у вентиляційних камерах і встановленні на повітроводах обернених клапанів). Для місцевого оснащення застосовують світильники з рівнем захисту, не нижчим підвищеної надійності проти вибуху і напругою, не більшою 12 В.

Компресори й апарати хладонових установок великої холодопродуктивності розміщують у машинних відділеннях, у яких повинна забезпечуватися висота проходу для людей не менше 2,2 м від відмітки підлоги до виступаючих зверху частин обладнання (трубопроводів, арматури тощо). Ширина проходу в них така ж, як і в машинних (апаратних) відділеннях холодильних аміачних установок.

Приміщення хладонових установок відносять до категорії невибухонебезпечних. Проте в одному приміщенні з хладоновою установкою не допускається розміщувати пристрої з відкритим полум’ям і з температурою поверхні понад 300°С, а також вибухонебезпечне устаткування.

Машинні відділення хладонових установок розташовують на першому поверсі або в підвалі. Двері машинного відділення повинні виходити назовні чи в коридор (вестибюль), відокремлений дверима від інших приміщень, які відчиняються в бік виходу.

За невеликої холодопродуктивності хладонової установки спеціальне машинне відділення для неї не потрібне. Хладонову установку можна розмістити разом з іншим технологічним устаткуванням за умови, що обслуговуючий персонал пройшов відповідне навчання і вміст хладону в повітрі в разі повного витікання з системи не перевищує 10 % об’єму приміщення.

Забороняється встановлювати холодильні установки на сходових клітках, під сходами, в коридорах, у вузьких проходах, в запорошених чи вологих приміщеннях.

Металеві елементи конструкції аміачних і хладонових холодильних установок, охолоджуване устаткування повинні бути заземленими. Всі частини, які рухаються і обертаються (маховики, вали, муфти передачі), повинні мати знімні (легко розбірні) суцільні чи сітчасті огорожі.

Для забезпечення вібробезпеки фундаменти під компресором (чи агрегатом) ізолюють від стін і колон будови машинного відділення. Під час встановлення агрегатів на перекриттях вживаються заходи щодо зниження передачі вібрації на будівельні конструкції. Рівні шуму і вібрації під час роботи компресора (агрегата) не повинні перевищувати встановлених норм.

За постійного обслуговування холодильних установок персоналом наявність природного освітлення в машинному відділенні обов’язкова. В машинних (апаратних) відділеннях передбачають також штучне робоче і аварійне освітлення. В них влаштовують систему водяного чи парового опалення, яке забезпечує розрахункову температуру повітря +16°С з непрацюючим устаткуванням.

Машинні, апаратні та конденсаторні відділення аміачних холодильних установок мають постійно діючу приточно-витяжну вентиляцію, що розрахована на двократний притік і трикратну витяжку. Аварійна витяжна вентиляція забезпечує в цих приміщеннях восьмикратний обмін повітря впродовж кожної години (без урахування виробничої постійно діючої витяжної вентиляції). Пускові пристрої аварійної вентиляції знаходяться як всередині приміщень, які вентилюються (біля виходів), так і на зовнішній стіні будівлі. Ввімкнення аварійної вентиляції пусковим пристроєм, що розташований на зовнішній стіні будівлі, супроводжується відключенням електроживлення всього холодильного устаткування.

Машинні відділення хладонових холодильних установок повинні мати приточну і витяжну вентиляцію, що забезпечує трикратний притік і чотирикратну витяжку. Витяжна вентиляція є одночасно й аварійною.

Трубопроводи холодильних установок фарбують в колір, який відповідає їх призначенню. На трубопроводах чорними стрілками мають бути вказані напрямки руху холодоагента, розсолу і води. Трубопроводи в холодильних камерах і технологічних приміщеннях не повинні пересікати вантажний об’єм для запобігання пошкодження їх вантажами чи транспортними засобами.

Холодильні камери з температурою 0°С і нижче мають бути оснащені системою світлозвукової сигналізації «Людина в камері».

У будівлях холодильників передбачається пожежна сигналізація. В приміщеннях холодильних установок повинні бути засоби пожежогасіння.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+