Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ВИРОБНИЧИХ СИТУАЦІЙ

Задача

Для виробничого приміщення, розміщеного на терріторії України (IV пояс світлового клімату) виконайте такі операції щодо освітлення робочих поверхонь:

- визначити характеристику і розряд зорової роботи та разрахуйте нормативне мінімальне значення КПО () для природнього бокового освітлення (завдання достатнього рівня);

- визначити характеристику, розряд та під розряд зорової роботи, а також нормативну величину осітленності за системи комбінованого та загального штучного освітлення (завдання високого рівня).

Під час розв’язання задачі приймайте розряди зорової роботи від I до V включно згідно з варіантом, наведеним в таблиці.

Вихідні дані

Варіант

Розмір об’єкта розпізнавання, мм

Широта розміщення підприємства, град. та мін. північної широти

Азимут світлових променів у стінах, град.

Контраст об’єкта розпізнавання і фону

Характеристика фону

1

0,1

51º00

140º

малий

темний

2

1,7

48º00

350º

малий

середній

3

0,9

49º00

190º

середній

темний

4

0,3

46º00

40º

великий

темний

5

0,7

51º30

230º

середній

світлий

6

0,9

48º30

20º

малий

темний

7

1,5

46º30

200º

середній

світлий

8

0,6

50º30

50º

малий

середній

9

1,4

47º00

160º

середній

темний

10

0,5

49º30

270º

малий

темний

11

1,3

46º00

90º

великий

середній

12

1,0

47º30

10º

великий

середній

13

0,3

45º30

250º

малий

темний

14

0,8

51º30

170º

середній

середній

15

0,2

49º30

110º

великий

середній

16

0,7

50º00

310º

великий

світлий

17

0,1

48º00

340

великий

середній

18

1,0

47º00

210º

малий

світлий

19

0,4

49º00

180º

середній

темний

20

0,6

45º30

320º

великий

світлий

21

1,1

46º30

70º

малий

темний

22

0,1

51º00

220º

малий

темний

23

0,5

47º30

30º

великий

світлий

24

0,8

50º00

290º

малий

темний

25

0,2

48º30

150º

середній

світлий

26

0,3

50º30

330º

малий

світлий

Методичні вказівки:

1. Складіть розрахункову таблицю на зразок поданої нижче.

2. Запешить номер варіанту та відповідні йому вихідні дані для визначення нормативних параметрів природнього та штучного освітлення робочої поверхні і відповідні графи розрахункової таблиці.

3. За даними таблиці 1 додатка згідно із заданим розміром об’єкта розпізнавання визначити характеристику і розряд зорової роботи, а також нормоване мінімальне значення КПО для третього поясу світлового клімату .

4. Коефіцієнт світлового клімату для основної терріторії України приймається m=0,9.

5. За заданими широтою розміщення підприємства і азимутом світлових прорезів у стінах, згідно з таблицею 2 додатка, визначте значення коефіцієнта сонячності клімату С.

6. За формулою

7. Визначити значення нормативного мінімального КПО для робочих поверхонь виробничого приміщення .

8. Згідно з таблицею 3 додатка за заданими розміром об’єкта розпізнавання, контрастом об’єкта розпізнавання і фону та характеристикою фона визначити характеристику, розряд і під розряд зорової роботи, що до штучного освітлення, а також нормовану освітленість за систем комбінованого та загального робочого освітлення.

Усі дані запишить у розрахункову таблицю.

Приклад виконання задачі за варіантом 26.

Номер варіанту

26

Пиродне освітлення виробничого приміщенням

Розмір об’єкта розпізнавання

0,3 мм

Широта розміщення підприємства

50º30

Азимут світлових прорезів у стінах

330º

Характеристика і розряд зорової роботи

Дуже високої точності – ІІ

Нормоване значення КПО для ІІІ поясу світлового клімату

=2,5%

Коефіцієнт світлового клімату

т=0,9

Коефіцієнт сонячності клімату

С=1

Нормоване мінімальне значення КПО для робочих поверхонь виробничого приміщення

=2,5·0,9·1=2,25%

Штучне освітлення виробничого приміщення

Розмір об’єкта розпізнавання

0,3 мм

Контраст об’єкта розпізнавання і фону

Малий

Характеристика фону

Світлий

Характеристика, розряд і під розряд зорової роботи

Дуже високої точності – ІІ в

Нормована освітленість при комбінованому освітленні

2000 лк

Нормована освітленість при загальному освітленні

500 лк

Додаток. Нормативні матеріали щодо освітлення

виробничих приміщень (Витяги зі СНиП ІІ-4-79/86)

Таблиця 1

Нормативні значення КПО виробничих приміщень для ІІІ поясу

світлового клімату ()

Характеристика та розряд зорової роботи

Найменший лінійний розмір об’єкта розпізнавання, мм

, %

Штучне освітлення

Комбіноване освітлення

бокове

верхнє чи комбіне-ване

бокове

верхнє чи комбіне-ване

Найвищої точності - І

менше 0,15

3,5

10

2

6

Дуже високої точності – ІІ

0,15 – 0,3

2,5

7

1,5

4,2

Високої точності - ІІІ

понад 0,3 до 0,5

2

5

1,2

3

Середньої точності – IV

понад 0,5 до 1

1,5

4

0,9

2,4

Малої точності

понад 1 до 5

1

3

0,6

1,8

Таблиця 2

Коефіцієнт сонячності клімату С для IV поясу світлового клімату

Широта розміщення будівлі

С для світлових прорезів у стінах будівель, орієнтованих за сторонами горизонту (азимут, градуси)

46 – 135

136 – 225

226 – 315

316 – 45

Північніше 50ºпівнічної широти

0,8

0,75

0,8

1

50º північної широти і південніше

0,75

0,7

0,75

0,95

Таблиця 3

Нормативні значення освітленості за штучного освітлення виробничих приміщень

Характеристика та розряд зорової роботи

Найменший лінійний розмір об’єкта розпізнавання, мм

Підрозряд зорової роботи

Контраст об’єкта розпізнавання з фоном

Характе-

ристика фону

Освітленність, лк, за освітлення

комбіне-

ваного

зага-льно-го

Найвищої точності - І

Менше 0,15

а

малий

темний

5000

1500

б

малий

середній

середний

темний

4000

1250

г

середній

великий

світлий

середній

1500

400

Дуже високої точності – ІІ

0,15 – 0,3

а

малий

темний

4000

1500

в

малий

великий

світлий

темний

2000

500

г

середній

великий

світлий

середній

1000

300

Високої точності – ІІІ

Понад 0,3 до 0,5

а

малий

темний

2000

500

б

малий

середній

середний

темний

1000

300

в

малий

середній

великий

світлий

середній

темний

750

300

г

середній

великий

великий

світлий

світлий

середній

400

200

Середньої точності - IV

Понад 0,5 до 1

а

малий

темний

750

300

б

малий

середній

середний

темний

500

200

в

малий

середній

великий

світлий

середній

темний

400

200

г

середній

великий

великий

світлий

світлий

середній

300

150

Малі точності - V

Понад 1 до 5

а

малий

темний

300

200

б

малий

середній

середний

темний

200

150

г

середній

великий

світлий

середній

. . .

100

Примітка. Матеріали подано зі скороченнями.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+