Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Шкідливі фактори за характером свого впливу поділяються на:

а) фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні;

б) техногенні, штучні, природні та надзвичайні;

в) термічні, небезпечні та ризикові;

г) всі відповіді вірні.

2. Що таке виробнича санітарія?

а) наука, що вивчає вплив виробничого процесу та навколишнього середовища на організм працюючих з метою розробки санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані на створення найбільш сприятливих умов праці, забезпечення здоров’я та високого рівня працездатності людини;

б) система організаційних та технічних заходів, які спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійних захворювань та отруєнь;

в) процес, коли відбувається профілактика та очищення підприємств і установ від небезпечних і шкідливих факторів;

г) сукупність зовнішніх і внутрішніх факторів виробництва, які спричиняють гігієну праці і зпобігають виробництву неякісної продукції.

3. До організаційних заходів належать:

а) дотримання вимог охорони праці жінок та осіб віком до 18 років;

б) проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють у шкідливих умовах;

в) забезпечення працюючих у шкідливих умовах лікувально-профілактичним обслуговуванням;

г) всі відповіді вірні.

4. Який є один з видів взаємодії організму людини з оточуючим середовищем?

а) температура; б) теплообмін; в) сонце.

5. До елементів метеріологічних умов виробничого середовища не відносяться:

а) температура; б) вологість; в) швидкість руху повітря;

г) вібрація.

6. Які прилади використовують для вимірювання параметрів мікроклімату?

а) ртутні та спритові термометри, психометри, анемометри і кататермометри;

б) психометри, анемометри і кататермометри;

в) термометри, психометри, кататермометри.

7. Частота шуму вимірюється в:

а) герцах; б) фонах; в) ватах; г) децибелах.

8. Шкідливий вплив виробничого шуму виявляється у вигляді:

а) специфічного ушкодження органів слуху;

б) порушень багатьох інших органів;

в) порушень центральної нервової системи;

г) всі відповіді вірні.

9. Незворотні розлади слуху у працівника розвиваються при впливі шуму тривалістю:

а) більше 5 років; б) більше 3 років; в) більше 10 років; г) більше 15 років.

10. За способом передачі на тіло людини вібрацію поділяють на:

а) загальну; б) локальну; в) загальну і локальну.

11. Під час роботи в шумних умовах продуктивність ручної праці може знизитись до:

а) 10%; б) 20%; в) 40%; г) 60%.

12. На скільки світлових поясів поділяється територія СНД?

а) 3; б) 5; в) 7; г) 9.

13. Скільки повинна становити найменша освітленість робочих місць від робочого освітлення?

а) 3%; б) 5%; в) 7%; г) 9%.

14. Випромінювання вище 780 нм називають:

а) інфрачервоним; б) ультрафіолетовим; в)штучним;

г) природнім.

15. Випромінювання нище 380 нм називають:

а) інфрачервоним; б) ультрафіолетовим; в)штучним;

г) природнім.

16. Залежно від того, для чого служить система вентиляції, вона буває:

а) припливною, витяжною або припливно-витяжною;

б) канальна та безканальна;

в) місцева і загально обмінна;

г) природня і механічна.

17. Екологічне право включає в себе систему правових норм, до складу яких входять підгалузі:

а) земельне, лісове, водне, повітряне;

б) земельне, водне, лісове, гірничне;

в) повітряне, лісове, гірничне, водне;

г) гірничне, земельне, лісове, повітряне.

18. Засіб захисту від електромагнітного випромінювання:

а) екранування;

б) система блокування та сигналізації;

в) застосування телевізійних систем спостереження за технологічним процесом;

г) влаштування місцевої вентиляції.

19. Яка категорія не входить до засобів захисту працюючих?

а) засоби загального захисту;

б) засоби колективного захисту;

в) засоби індивідуального захисту;

г) засоби змішаного захисту;

20. Ступінь впливу певного кольору залежить насамперед від:

а) виду пофарбованої поверхні;

б) самого кольору;

в) особистого сприйняття;

г) площі кольрованої поверхні.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+