Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

3.1 Поняття про виробничу санітарію

1. Як класифікують взагалі шкідливі виробничі фактори?

2. Як підрозділяють умови праці за показниками шкідливості та небезпеки факторів виробничого середовища?

3. Які шкідливі виробничі фактори характерні для сфери торгівлі.

4. Якими є особливості трудового процесу у торгівлі та можливості його оптимізації?

3.2 Метеорологічні умови в приміщеннях

1. Якими показниками характеризують мікрокліматичні умови у приміщеннях з перебуванням людей?

2. Які нормативні документи регламентують мікрокліматичні умови у, приміщеннях з перебуванням людей?

3. Як підрозділяють мікрокліматичні умови залежно від теплового самопочуття у них робітників?

4. Від яких факторів залежать норми мікроклімату у приміщеннях з перебуванням людей?

5. Якими є норми мікроклімату у виробничих приміщеннях?

6. Яким чином впливає інфрачервоне випромінювання на теплове самопочуття людини?

7. Якими є норми теплового опромінення працюючих від поверхонь технологічного устаткування?

8. Де у сфері торгівлі існує необхідність захисту робітників від теплового опромінення?

9. Де у сфері торгівлі та у зв'язку с чим існує необхідність робітників від електромагнітних і рентгенівських випромінювань, а також магнітних полів?

3.3. Вентиляція та кондиціювання повітря

1. Як та за якими показниками підрозділяється вентиляція на підприємствах?

2. За якими умовами на підприємствах торгівлі використовується лише природна вентиляція?

3. Якими є вимоги до влаштування примусової вентиляції на підприємствах торгівлі?

4. За якими факторами розраховують повітрообмін у різних приміщеннях підприємств торгівлі?

5. Якою має бути кратність повітрообміну в основних приміщеннях торгівельних підприємств?

6. Якими є вимоги до влаштування місцевої вентиляції?

7. Якими є вимоги до влаштування аварійної вентиляції?

8. Якими є загальні вимоги до систем вентиляції, кондиціювання повітря

та опалення приміщень?

3.4. Захист від виробничих випромінювань

1. В якому нормативному документі наведено вимоги до засобів колективного захисту від інфрачервоних випромінювань?

2. Якими є засоби захисту робітників від інфрачервоних випромінювань?

3. Як забезпечується захист працюючих від електромагнітних полів?

4. Як забезпечується захист працюючих від випромінювання надвисоких частот в апаратах для теплової обробки харчової продукції?

3.5.Захист від шуму та вібрації

1. Якими є заходи щодо зниження шуму на підприємствах сфери торгівлі?

2. Якими є заходи забезпечення вібробезпечних умов праці?

3.6. Освітлення приміщень, робочих місць

1. Які види освітлення мають бути на підприємствах сфери торгівлі?

2. Яким показником характеризується природне освітлення приміщень та робочих місць і якими мають бути його чисельні значення?

3. Як класифікують штучне освітлення приміщень та робочих місць?

4. Яким показником характеризується штучне освітлення приміщень та робочих місць і якими мають бути його чисельні значення?

5. Якою має бути освітленість робочої поверхні при її комбінованому освітленні?

6. Якими є вимоги до аварійного освітлення?

7. За якими умовами влаштовують евакуаційне освітлення на підприємствах торгівлі?

8. Якими є норми освітленості при евакуаційному освітленні.

9. Якими є вимоги до конструкції та розміщення у приміщеннях світильників?

3.7. Використання кольору з метою охорони праці

1. Як шляхом добору кольорів можна створювати для працівників сприятливий психофізіологічний стан та регулювати освітленість приміщень природним та штучним світлом?

2. Як використовуються різні кольори у сигнально-запобіжній системі охорони праці?

3.8. Засоби індивідуального захисту від шкідливих виробничих факторів

1. У яких нормативних документах викладено вимоги до засобів індивідуального захисту від шкідливих виробничих факторів?

2. У яких випадках передбачається використання у сфері торгівлі засобів індивідуального захисту?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+