Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1.1. Пожежна охорона і пожежний нагляд в Україні

Верховна Рада України прийняла 17 грудня 1993 р. ухвалу про введення в дію закону "Про пожежну безпеку" з дня його публікації. Цей закон, опублікований 29 січня 1994 р., визначає загальні правові, економічні і соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб в цій області незалежно від виду їх діяльності і форм власності.

Для захисту життя і здоров'я громадян, приватної, колективної і державної власності від пожеж, підтримки належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах в Україні створено пожежну охорону, яка ділиться на державну, відомчу, сільську і добровільну. Основними підрозділами, які безпосередньо ведуть боротьбу з пожежами, є пожежні команди, які комплектуються спеціально навченими бійцями і командирами і закріплюються за певною територією, що охороняється, чи об'єктом.

Гасіння пожеж пожежною охороною здійснюється безкоштовно.

Матеріальні збитки, пов'язані з пошкодженням майна в ході гасіння пожеж, пожежна охорона не відшкодовує. Місцеві органи державної виконавчої влади, підприємства, установи і організації на вимогу керівника гасіння пожежі зобов'язані доставляти безкоштовно в його розпорядженняречовини для гасіння пожеж, техніку, паливно-мастильні матеріали, людські ресурси, устаткування, засоби зв'язку тощо, а під час пожежі, що продовжується більше трьох годин, – харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації особового складу і осіб, залучених до гасіння пожежі.

Закон "Про пожежну безпеку" передбачає державний пожежний нагляд за дотриманням пожежної безпеки в населених пунктах і на об'єктах, незалежно від форм власності. В Україні створені і функціонують центральний орган (Управління Державної пожежної охорони МВС України), територіальні та місцеві органи державного пожежного нагляду.

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень посадовців органів державного пожежного нагляду підприємства, установи і організації можуть притягуватися до сплати штрафу, максимальний розмір якого не може перевищувати двох відсотків місячного фонду заробітної плати. Несплата штрафу протягом місяця після остаточного вирішення суперечки спричиняє за собою нарахування на сумуштрафу пені у розмірі двох відсотків за кожен день прострочення.

Нагляд за дотриманням законності в діяльності пожежної охорони здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори.

Пожежну безпеку підприємств, установ, організацій і особистих об'єктів регламентують закон "Про пожежну безпеку", «Правила пожежної безпеки в Україні", міждержавні стандарти (ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.041-83, ГОСТ 12.1.044-89, (ГОСТ 12·3046-91, ГОСТ 12.4.009-83), будівельні норми і правила СНіП 2.01.02-85 "Протипожежні норми", СНіП 2.04.02-84. «Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди", СНіП 2.04.05-86. «0палення, вентиляція і кондиціонування", СНіП 2.11.01-85. "Складські будівлі", СНіП 2.11.02-87. "Холодильники"), ОНТП 24-86. "Визначення категорій приміщень і будівель щодо вибухонебезпечної та пожежної небезпеки" та інші нормативно-технічні документи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+