Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1.2. Управління станом пожежної безпеки на підприємствах торгівлі

Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки підприємств торгівлі і громадського харчування, баз і складів, інших об'єктів несуть їх керівники і уповноважені ними особи.

На кожному підприємстві з урахуванням його пожежної небезпеки наказом (інструкцією) повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим.

Відповідальність за пожежну безпеку відділів, секцій, цехів, майстерень, комор та інших приміщень покладається на завідувачів або інших посадовців, призначених наказом керівника підприємства, бази або складу. Контроль за дотриманням протипожежного режиму зобов'язані здійснювати відповідальні особи, члени пожежно-технічних комісій (ПТК) і добровільних пожежних дружин (ДПД).

Добровільна пожежна дружина створюється за чисельності працюючих, як правило, не менше 50 чоловік, вона може бути загально-об'єктова і (або) цехова залежно від структури і особливостей підприємства. На складах, в цехах та інших структурних підрозділах підприємства можуть створюватися відділення ДПД (бойові розрахунки) відповідно до кількості робочих змін.

Оплата праці членів добровільних пожежних дружин (команд) за час участі їх в ліквідації пожежі або наслідків аварії, проведення пожежно-профілактичних заходів, а також учбової підготовки і чергувань проводиться з розрахунку середньомісячного заробітку за місцем роботи. Членам добровільних пожежних дружин (команд) може надаватися додаткова відпустка до 10 робочих днів на рік із збереженням заробітної плати, а також видаватися премії і цінні подарунки.

Члени добровільних пожежних дружин (команд), як і працівники відомчої і сільської пожежної охорони, підлягають обов’язковому особистому страхуванню у розмірі десятирічної заробітної плати за посадою, яку вони посідають (посідали). Страхування членів добровільних пожежних дружин (команд), як і страхування працівників відомчої пожежної охорони, здійснюється за рахунок підприємств, установ і організацій, де вони створені.

Згідно закону України "Про пожежну безпеку", у вищих учбових закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, навчально-виховних установах організовується вивчення правил пожежної безпеки на виробництві і в побуті, а також дій на випадок пожежі. Всі працівники при прийомі на роботу і щорічно за місцем роботи проходять інструктаж з питань пожежної безпеки відповідно до Типового положення, затвердженого МВС України.

Протипожежні інструктажі за призначенням і терміном проведення підрозділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо керівниками робіт (завідувачами відділів, секцій, складів, комор, а також начальниками цехів, ділянок), що пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. Первинний, повторний і позапланові інструктажі мають завершуватися перевіркою знань. Перевірку знань проводить особа, що проводила інструктаж.

Допускається проводити протипожежні інструктажі разом з відповідними інструктажами з охорони праці.

Результати всіх видів протипожежних інструктажів, окрім цільового, реєструються в спеціальному журналі, окремо від інструктажів з питань охорони праці. Тут мають бути підписи осіб, з якими проводився інструктаж, і керівника робіт. Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі (наряді-допуску), що дозволяє виконання пожежонебезпечних робіт.

На об'єктах з підвищеною пожежною небезпекою (наприклад, на складах товарів побутової хімії, легкозаймистих рідин, тканин, паперу, меблів) працівники повинні проходити пожежно-технічний мінімум.

У організаційній роботі щодо забезпечення пожежної безпеки на підприємствах, в установах і організаціях використовують такі документи: закон України "Про пожежну безпеку", ухвалений Кабінетом міністрів України від 26.07.1994 р. "Про заходи по виконанню закону України "Про пожежну безпеку", "Положення про добровільні пожежні дружини (команди)", "Типове положення про пожежно-технічні комісії", "Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої і сільської пожежної охорони і добровільних пожежних дружин (команд)", "Положення про порядок видачі органом Державного пожежного нагляду підприємствам, установам і організаціям, орендарям і підприємцям дозволу про початок роботи", "Порядок проведення експертизи проектних та інших документів з пожежної безпеки", "Типове положення про спеціальне навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах і організаціях України", "Правила пожежної безпеки в Україні".

На підприємстві, в установі, організації повинен бути пакет таких документів щодо забезпечення пожежної безпеки:

· наказ про заходи щодо виконання закону України "Про пожежну безпеку" і виданих на його основі підзаконних актів;

· типові обов'язки працівників, призначених наказом керівника відповідальними за забезпечення пожежної безпеки об'єкта;

· порядок організації навчання керівників, головних фахівців, інженерно-технічного персоналу і робочих, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою;

· типова інструкція про порядок повідомлень і донесень щодо пожеж та інших надзвичайних ситуацій, службового розслідування і обліку пожеж.

Громадський контроль за дотриманням вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки здійснюють добровільні пожежні дружини (команди) і протипожежні об’єднання громадян в межах їх компетенції.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+