Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1.3. Класифікація, розслідування, аналіз і облік пожеж

Залежно від розмірів матеріального збитку пожежі підрозділяються на:

Ø особливо великі – зі збитками на суму 10000 і більше розмірів мінімальної заробітної плати,

Ø великі – зі збитками на суму від 1000 до 10000 розмірів мінімальної заробітної плати та інші.

Збитки від пожеж визначаються сумою прямих і непрямих втрат за цінами, що діють на час пожежі. Прямі збитки, пов'язані зі знищенням або пошкодженням вогнем, водою, димом і дією високої температури основних фондів та іншого майна підприємств, установ і організацій, а також громадян. Непрямі збитки обумовлені простоєм виробництва, перервою в роботі, зміною графіка руху транспортних засобів та іншою втраченою внаслідок пожежі вигодою.

Єдиний порядок повідомлень і донесень про пожежі, їх службового розслідування і обліку регламентують статті 13 і 24 законів України "Пропожежну безпеку", "Правила обліку пожеж", затверджені ухвалою Кабінету міністрів України від 26 липня 1994 р. № 508, наказ МВС України від 9 грудня 1994 р. № 665 "Про затвердження форм звітності про пожежі та наслідки від них і акту про пожежу".

Протягом доби після ліквідації пожежі призначається комісія з її розслідування, яку очолює керівник гасіння пожежі або старший оперативний начальник Державної пожежної охорони. До складу цієї комісії включаються представники адміністрації об'єкта, міліції, страхових компаній та інших зацікавлених організацій. За наслідками розслідування складається акт про пожежу.

Службове розслідування пожежі має бути закінчено в п'ятиденний термін з моменту її виникнення. В окремих випадках термін розслідування може бути продовжений, але не більше ніж до 15 днів. Акт службового розслідування пожежі складається у трьох екземплярах, підписується членами комісії, направляється у виші інстанції відповідних відомств, органи Держпожежнагляду та інші зацікавлені організації на їх прохання (вимогу). У разі необхідності кількість екземплярів акту може бути збільшено шляхом зняття копії. До службового розслідування додаються документи і матеріали, які підтверджують правильність висновків комісії.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+