Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4. Інститути фондового ринку

Фондова біржа - це ат, яке зосереджує попит і пропозицію ЦП, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", інших законодавчих актів України, статуту і правил фондової біржі.

Фондову біржу може бути створено не менш як 20 засновниками - торговцями ЦП, які мають дозвіл на здійснення комерційної й комісійної діяльності з ЦП за умови внесення ними до статутного фонду не менш як 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Фондова біржа - організація, яка створюється без мети отримання прибутку та займається виключно організацією укладання угод купівлі та продажу ЦП та їх похідних. Вона не може здійснювати операції з ЦП від власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію.

До основних принципів роботи фондової біржі відноситься:

- перевірка якості й надійності ЦП;

- встановлення на основі аукціонної торгівлі єдиного курсу на однакові ЦП одного емітенту;

- гласність біржових операцій.

Фондова біржа виконує такі функції:

- відкриває доступ підприємствам до позичкового небанківського капіталу;

- координує розміщення державних ЦП;

- забезпечує переміщення фінансового капіталу з однієї сфери діяльності в іншу;

- впорядковує ринкові відносини з приводу обігу фінансових інструментів.

Діяльність фондової біржі припиняється у тому разі, коли число її членів стало менше 10. Якщо у фондовій біржі залишилося 10 членів, її діяльність припиняється у разі неприйняття нових членів протягом шести місяців.

Основними учасниками фондових бірж є:

Брокерські компанії - це компанії, що здійснюють цивільно-правові угоди щодо ЦП, які передбачають оплату ЦП проти їх поставки новому власнику на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок клієнтів.

Дилерські компанії - це компанії, що здійснюють цивільно-правові угоди щодо ЦП, які передбачають оплату ЦП проти їх поставки новому власнику від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу третім особам.

Маклери - це особи, які виступають посередниками при укладання угод на біржі.

Залежно від виду торгівельної діяльності члени біржі поділяються на чотири категорії:

- брокер-комісіонер збирає у брокерських фірм заявки клієнтів, доставляє їх в зал біржі і відповідає за їх виконання;

- біржовий брокер виконує доручення інших брокерів;

- біржовий грейдер здійснює операції лише за власний рахунок, правилами біржі йому заборонено виконувати розпорядження клієнтів;

- "спеціаліст" виконує три основні функції: здійснює виконання заявок з певними групами ЦП, діючи при цьому, як брокер; діє як ділер, тобто купує та продає ЦП за власний рахунок; виконує завдання підтримки стабільності на ринку певних ЦП шляхом компенсації тимчасових дисбалансів попиту та пропозиції. Є центральною фігурою на фондовій біржі.

Усі операції на фондовій біржі поділяють на: касові (спотові) та строкові.

Касова угода (спотова) - її особливість у тому, що ЦП оплачуються та передаються покупцю, як правило, в день угоди або протягом 1-3 днів. Ринок таких угод називається касовим (спотовим), а ціна касовою (спотовою). Ці угоди передбачають первинне розміщення ЦП та їх вторинний перепродаж. До первинного розміщення через біржу приймаються ЦП, які пройшли лістинг (експертизу) в експертній групі біржі. Вторинний перепродаж ЦП заключається в наступному:

- угоди здійснюються за ЦП , які котуються на біржі;

- котирування складається виходячи з реальних біржових цін попиту та пропозиції;

- доручення брокерам на покупку та продаж ЦП даються у формі наказу.

Угоди, які мають предмет поставки активу у майбутньому називаються строковими. Предметом строкових угод можуть бути будь-які активи. До строкових угод відносять: опціони, ф'ючерси, варанти.

З точки зору строків виконання опціони поділяють на:

- Американський - може бути виконаний у будь-який день до закінчення строку контракту;

- Європейський - здійснюється лише в день закінчення строку контракту.

Першими фондовими біржами у світі були Амстердамська біржа (1602 р.), Лондонська (1770 р.), Нью-Йоркська біржа (1792 р.). Спочатку розвиток бірж був пов'язаний з ростом державного боргу, тому що вкладені в облігаційні позики капітали могли перетворюватися в гроші. Після того, як з'явилися перші АТ, об'єктом біржового обороту стають акції.

Сьогодні у світі налічується близько 200 фондових бірж, об'єднаних у Міжнародну федерацію фондових бірж. Найбільшими з них є фондові біржі Нью-Йорка, Лондона та Токіо - на них припадає до 60% загальносвітового обсягу торгівлі ЦП ерами. У кожній країні існує своя інтернаціональна, історично сформована система бірж. З огляду на роль, яку відіграють біржі у національних фінансово-інвестиційних системах, можна виділити країни з моно- і поліцентричною організацією фондових бірж.

Таблиця

Кількість фондових бірж в окремих країнах світу

Кількість фондових бірж

Країна

1.

Австралія, Австрія. Угорщина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Корея, Люксембург. Мексика, Норвегія, Чехія. Словаків. Тайвань. Терція. Нова Зеландія.

2.

Венесуела, Індонезія, Єгипет, Китай, Пакистан, Португалія

3.

Бельгія. Колумбія. Філіппіни, Швейцарія

4.

Іспанія

5.

Аргентина. Канада

6.

Велика Британія

7.

США, Франція

8.

Німеччина, Японія

9.

Бразилія

10.

Італія

Більше 10

Індія 19 бірж)

На ринку цінних паперів України діють сім фондових бірж:

1. Донецька фондова біржа;

2. Київська міжнародна фондова біржа;

3. Кримська фондова біржа.

4. Придніпровська фондова біржа.

5. Українська міжбанківська валютна біржа.

6. Українська міжнародна фондова біржа;

7. Українська фондова біржа.

Їх призначення — створення та впровадження організаційної та технічної систем в Україні, які б надавали б можливість швидко та ефективно укладати й виконувати угоди купівлі-продажу цінних паперів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+