Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Як правильно укласти договір оренди землі?

У разі згоди орендодавця передати земельну ділянку в оренду сторони укладають договір оренди землі. Такий договір укладається відповідно до ви­мог чинного законодавства. Зокрема, у договорі оренди землі мають бути визначені усі його істотні умови. Також до договору має бути додано такі до­кументи, які виступають його невід'ємною частиною:

1) план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;

2) кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтя­жень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

3) акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

4) акт приймання-передачі об'єкта оренди;

5) проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом.

У разі, якщо договором оренди землі передбачається здійснити заходи,

спрямовані на охорону та поліпшення об'єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.

Після укладення договір оренди землі підлягає державній реєстрації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+