Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Що має бути обов 'язково записано в договорі оренди землі?

Відповідно до ст. 15 Закону України „Про оренду землі“, у договорі орен­ди землі мають бути визначені такі істотні умови:

1) об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки);

2) строк дії договору оренди;

3) орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату;

4) умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;

5) умови збереження стану об'єкта оренди;

6) умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;

7) умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;

8) існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки;

9) визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини;

10) відповідальність сторін.

Відсутність у договорі оренди землі однієї із зазначених вище умов є під­ставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для виз­нання договору недійсним відповідно до закону.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися й інші умо­ви, зокрема, якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов'язань сторін, порядок страхування об'єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення об'єкта оренди, проведен­ня меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+