Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Які документи потрібні для реєстрації договору оренди землі?

Для державної реєстрації договору оренди земельної ділянки юридична або фізична особа (заявник) подає особисто або надсилає поштою до відповід­ного державного органу земельних ресурсів такі документи:

— заяву про державну реєстрацію договору оренди;

— договір оренди (у трьох примірниках);

— план земельної ділянки, яка надається в оренду (у трьох примірниках);

— рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядуван­ня про надання в оренду земельної ділянки, що перебуває у державній або комунальній власності;

— результати конкурсу чи аукціону — у разі набуття права на оренду зе­мельної ділянки на конкурентних засадах;

— копію державного акта на право власності на землю, що перебуває у власності фізичних або юридичних осіб.

Крім зазначених документів до заяви додаються:

— акт перенесення меж земельної ділянки, яка надається в оренду, на міс­цевість — у разі невизначення їх у натурі;

— проект відведення земельної ділянки — у разі надання її в оренду зі змі­ною цільового призначення.

Для державної реєстрації договору оренди земельної частки (паю) орендо­давцем подаються особисто або надсилаються поштою до відповідного ви­конавчого комітету органу місцевого самоврядування:

— договір оренди у двох примірниках;

— сертифікат на право на земельну частку (пай).

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради перевіряє у дво­денний термін подані документи, реєструє або готує обґрунтований висно­вок про відмову в реєстрації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+