Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Які документи потрібні для реєстрації договору оренди землі?

Для державної реєстрації договору оренди земельної ділянки юридична або фізична особа (заявник) подає особисто або надсилає поштою до відповід­ного державного органу земельних ресурсів такі документи:

— заяву про державну реєстрацію договору оренди;

— договір оренди (у трьох примірниках);

— план земельної ділянки, яка надається в оренду (у трьох примірниках);

— рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядуван­ня про надання в оренду земельної ділянки, що перебуває у державній або комунальній власності;

— результати конкурсу чи аукціону — у разі набуття права на оренду зе­мельної ділянки на конкурентних засадах;

— копію державного акта на право власності на землю, що перебуває у власності фізичних або юридичних осіб.

Крім зазначених документів до заяви додаються:

— акт перенесення меж земельної ділянки, яка надається в оренду, на міс­цевість — у разі невизначення їх у натурі;

— проект відведення земельної ділянки — у разі надання її в оренду зі змі­ною цільового призначення.

Для державної реєстрації договору оренди земельної частки (паю) орендо­давцем подаються особисто або надсилаються поштою до відповідного ви­конавчого комітету органу місцевого самоврядування:

— договір оренди у двох примірниках;

— сертифікат на право на земельну частку (пай).

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради перевіряє у дво­денний термін подані документи, реєструє або готує обґрунтований висно­вок про відмову в реєстрації.