Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Які переваги нотаріального посвідчення договору оренди земельної ділянки?

Нотаріальне посвідчення договору, яке може бути здійснено за бажанням однієї з сторін, надає орендодавцю деякі переваги, зокрема:

—зміст, час і місце здійснення, наміри суб'єктів договору, його відповід­ність закону та інші обставини офіційно зафіксовані нотаріусом, роз­глядаються як встановлені і достовірні;

—у випадку порушення орендарем розмірів та/чи строків виплати оренд­ної плати, орендар має право стягнути її в безспірному порядку на під­ставі виконавчого напису, вчиненого нотаріусом.