Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Які переваги нотаріального посвідчення договору оренди земельної ділянки?

Нотаріальне посвідчення договору, яке може бути здійснено за бажанням однієї з сторін, надає орендодавцю деякі переваги, зокрема:

—зміст, час і місце здійснення, наміри суб'єктів договору, його відповід­ність закону та інші обставини офіційно зафіксовані нотаріусом, роз­глядаються як встановлені і достовірні;

—у випадку порушення орендарем розмірів та/чи строків виплати оренд­ної плати, орендар має право стягнути її в безспірному порядку на під­ставі виконавчого напису, вчиненого нотаріусом.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+