Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Чи можна змінити умови договору оренди землі, припинити чи розірвати цей договір?

Змінити умови договору оренди землі можна за взаємною згодою орендо­давця та орендаря. Якщо хоча б одна сторона заперечує проти внесення змін, то спірні питання слід вирішувати в судовому порядку.

Договір оренди землі втрачає чинність у таких випадках:

1) закінчення строку дії договору, на який його було укладено;

2) викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчу­ження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, вста­новленому законом;

3) поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

4) смерті орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмова його родичів-спадкоємців від виконання договору оренди;

5) ліквідації юридичної особи-орендаря, яке орендувало землю);

6) дострокового розірвання договору на вимогу однієї із сторін за рішенням суду. Слід зазначити, що перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи не вимагає внесення змін у договір оренди або його розірвання (якщо така угода не передбачає інших умов). Тому, укладаючи договір оренди, доцільно внести до нього такий пункт, який дозволяв би новому власникові зе­мельної ділянки наполягати на перегляді договору або на достроковому припи­ненні його дії. Змінити умови договору оренди або розірвати його можна тільки після того, як орендар завершить цикл сільськогосподарських робіт. Якщо одна із сторін не бажає подовжити термін оренди, то про це потрібно повідомити ін­шій стороні не пізніше як за 3 місяці до закінчення терміну дії договору.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+