Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Що повинен відшкодовувати орендодавець орендареві?

Договір оренди було достроково припинено за ініціативою орендодавця. Що повинен відшкодовувати орендодавець орендареві, якщо останній набув право на оренду земельної ділянки за результатами аукціону (конкурсу)?

За таких обставин орендодавець повинен відшкодувати витрати, понесені орендарем у зв'язку з проведенням аукціону (конкурсу) на набуття права на оренду, а також збитки, які понесе орендар внаслідок дострокового припи­нення договору оренди. Відшкодування має здійснюватись у строки, визна­чені умовами договору та закону, якщо інше не передбачено договором оренди (Див.: ч. 3 ст. 6 Закону України „Про оренду землі“).