Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Який порядок розрахунку у разі дострокового розірвання договору оренди орендодавцями, які одержали державні акти на право приватної власності на землю?

Законом України „Про оренду землі“ встановлено, що однією з істотних умов договору є термін чинності договору, який визначається за згодою сто­рін (ст.ст. 15, 19).

Пунктом 2.3 типового договору оренди земельної частки (паю), затвер­дженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 17.01.2000 р. №5 (із змінами і доповненнями), передбачається, що у разі виді­лення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) зобов'язання сторін припиняються відповідно до чинного законодавства.

Зважаючи, що після виділення земельної ділянки на основі земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) змінюється об'єкт оренди, відповідно до Перехідних положень Закону України „Про оренду землі“, така обставина є підставою для переукладення договору оренди на тих самих умовах, що і ра­ніше укладений, або ж для його зміни за згодою сторін.

Якщо договір оренди землі буде розірвано за погодженням сторін, то кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесе­них збитків відповідно до закону. У разі недосягнення домовленості щодо за­доволення взаємних вимог, спір вирішується в судовому порядку.

У разі вирішення питання про розірвання договору оренди землі судом, по­рядок розрахунку (взаєморозрахунку) може визначатись судовим рішенням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+