Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Чи буде вважатися правомірною відмова орендаря виплатити орендну плату на підставі відсутності у орендодавця ідентифікаційного номера?

Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб“ від 22.05.2003 р., (набрав чинності з 01.01.2004 р.) доходи від надання в оренду нерухомості, у тому числі земельних ділянок та земельних часток (паїв), відносить до складу оподаткованого доходу громадян. Підпункт 9.1.1 статті 9 вищевказаного За­кону визначає, що податковим агентом платника податку — орендодавця, є орендар. При цьому, якщо орендар є фізичною особою, не суб'єктом підпри­ємницької діяльності, орендар самостійно нараховує та сплачує податок у строк і порядок передбачений чинним законодавством.

Ідентифікаційний номер у даному випадку є необхідним для оформлен­ня звітних документів, пов'язаних з проведенням таких операцій, як випла­та доходів, з яких утримуються податки. Але слід зазначити, що відсутність ідентифікаційного номеру у орендодавця не є перешкодою для нарахування та одержання орендної плати. Отже, відмова орендаря сплатити орендну плату на підставі відсутності ідентифікаційного номеру є неправомірною.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+