Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Цивільно-правові угоди є актами встановлення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків фізичних та юридичних осіб щодо землі як при­родного об'єкта та нерухомого майна. Порядок та особливості укладення ци­вільно-правових угод щодо землі визначаються Цивільним кодексом Украї­ни, Земельним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів і Президента України.

Відповідно до чинного законодавства щодо землі можна укладати, зокрема, такі види цивільно-правових угод: договір оренди; договір купівлі- продажу; договір міни; договір дарування; договір застави; договір встано­влення сервітуту та заповіт (спадковий договір).

Укладення кожного з перерахованих вище договорів визначає той обсяг прав і обов'язків, які передаються від власника земельної ділянки іншій сто­роні.

У цій брошурі наведено відповіді на найбільш поширені запитання, які виникають у пересічних громадян у зв'язку з необхідністю укладення тієї чи іншої цивільно-правової угоди щодо землі. Відповіді на запитання, які вини­кають у зв'язку з укладенням договорів оренди землі та встановлення земель­ного сервітуту, переважно висвітлені у попередніх брошурах («Оренда зе­млі», «Все про земельний сервітут»), які вийшли друком в межах здійснюваного проекту.

Сподіваємось, що це видання буде корисним як власникам землі, які мешкають у сільській місцевості, так й усім тим, хто цікавиться законодав­ством України з питань укладення цивільно-правових угод щодо землі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+