Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття, види та зміст цивільно-правових угод

Що таке цивільно-правова угода щодо землі та у чому полягає її основний зміст?

Цивільно-правова угода — це домовленість двох або більше сторін, спря­мована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'яз­ків. Цивільно-правова угода укладається у вигляді договору. Основний її зміст залежить від того, який обсяг прав передається від власника земельної ділянки іншій стороні згідно угоди. Зокрема, угоди можуть бути спрямовані на передачу прав власності та відчуження земельної ділянки або на передачу окремих повноважень власника чи на обмеження власника в реалізації ним деяких повноважень.

Якими нормативно-правовими актами регламентується поря­док та особливості укладення цивільно-правових угод щодо землі?

Порядок та особливості укладення цивільно-правових угод визначаються Цивільним кодексом України (далі — ЦКУ), Земельним кодексом України (далі — ЗКУ), законами, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів та Президента України.

Які види цивільно-правових угод щодо землі можна укладати сьо­годні?

Відповідно до чинного законодавства щодо землі можна укладати такі ви­ди цивільно-правових угод:

— договір оренди;

— договір купівлі-продажу;

— договір міни;

— договір дарування;

— договір застави;

— договір встановлення сервітуту;

— заповіт (спадковий договір).

Які документи підтверджують право власності на земельну ді­лянку при укладенні цивільно-правових угод?

Документами, що підтверджують право власності на земельні ділянки при укладенні цивільно-правових угод, є державні акти на право власності на земельну ділянку, цивільно-правові угоди про придбання земельних діля­нок, свідоцтва про прийняття спадщини, судові рішення.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+