Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Сховища сільськогосподарської продукції призначені для зберігання зерна, соковитих кормів, комбікормів, кар­топлі, овочів, фруктів тощо. Зберігання великої маси про­дукції в обмеженому об’ємі висуває специфічні вимоги до систем автоматизації.

Особливо небезпечними є окремі вогнища зашивання, які швидко розповсюджуються по об’єму продукції, що зберігається. Для запобігання цьому явищу використо­вують метод активної вентиляції з інтенсивністю до 300 м3/год на 1 т продукції. Температура повітря, особли­во взимку, повинна витримузатись у допустимих межах, щоб не допустити пошкодження продукції. Тому в окре­мих випадках сховища обладнують калориферами для пі­дігрівання повітря взимку або холодильними агрегатами для охолодження повітря влітку і восени. Найважливіший ми параметрами мікроклімату, що підлягають контролю і регулюванню, є температура і вологість.